Inštitút praktickej žurnalistiky

 

Inštitút praktickej žurnalistiky je občianske združenie (založené v roku 2009), ktoré tvoria profesionáli z viacerých odvetví médií, ktorým nie je jedno aké majú mladí kreatívni ľudia možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti ešte pred ukončením školy. Priestor dávame aj ľuďom, ktorí vyštudovali íné odbory, no novinárčina ich láka. Aj z vlastných skúseností vieme, že aj študenti žurnalistiky sa prakticky dostávajú k mikrofónu, kamere, fotoaparátu či strižni až keď sa im podarí zamestnať. A to je príliš neskoro. Hlavný cieľ nášho združenia je dať mladým, ktorí majú záujem, možnosť spolupracovať s profesionálmi ešte počas štúdia, učiť sa od nich počas praktických workshopov a seminárov. Vytvárať s nimi reálne dokumenty a projekty. Vyskúšať si prácu s technikou, ktorá sa bežne používa v médiách.

 

Televízna tvorba na katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre

Po akceptovaní nášho projektu „Televízna tvorba na katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre“ Nadáciou Tatrabanky sme ako OZ Inštitút praktickej žurnalistiky, kúpili videokameru Panasonic AG-HMC80 spolu s náhradnou batériou, svetlom, brašňou a mikrofónom. Plus z peňazí, ktoré nám poskytla Nadácia Tatrabanky sme zaplatili akademickú verziu profesionálneho strihacieho programu Avid Media Composer 5.5, vrátane Boris Continuum efektov.

Zo zdrojov občianskeho združenia sme zabezpečili notebook Dell XPS 502z, ktorý spĺňa technické kritériá uvádzané v žiadosti o udelenie grantu. Z našich zdrojov sme zabezpečili aj doménu, priestor (na päť rokov dopredu) a programovanie webového portálu informuj.eu, kde sme umiestňovali výučbové videá, ako aj dokument, ktorý študenti vytvorili.

Inštitút praktickej žurnalistiky počas zimného a letného semestra v akademickom roku 2011/2012 zabezpečoval výučbu predmetu Televízna tvorba, za ktorý študenti dostávali kredity, ktoré sa im zarátavali do študijného plánu.

Počas oboch semestrov študenti absolvovali 36 praktických cvičení, počas ktorých s kamerou nahrali hodiny materiálu, s ktorým sme potom v strižni počítača ďalej pracovali.

Zimný semester bol špecifický tým, že sa študenti oboznamovali so základmi práce s kamerou. Preto sme na rozbeh zvolili výrobu krátkej dokumentárnej dokrútky. Tá bola určená študentom stredných škôl, ktorí sa nevedia rozhodnúť, na ktorú vysokú školu sa prihlásiť. Za prvých 6 mesiacov od uverejnenia ho videlo viac ako 500 ľudí.

Počas letného semestra sme kládli na študentov vyššie nároky, nakoľko poznali základy i postup práce s textom, kamerou i strihom. Študenti v malých skupinkách vytvárali počas jedného stretnutia krátke reportáže, ktoré si v ten deň aj postrihali.

Nakoľko sa televízna tvorba pod vedením Inštitútu praktickej žurnalistiky zaradila do oficiálneho študijného plánu, každý študent musel samostatne vypracovať kompletnú reportáž, v ktorej použil aspoň dva synchróny a mal jeden stand-up. Nakoľko kamera bola iba jedna, nie všetci si ju mohli požičať, preto niektorí nahrávali reportáž na vlastných kamerách, fotoaparátoch, mobiloch…

 

Projekt urbanfit.sk

Týmto projektom by sme chceli nadviazať na vynikajúcu skúsenosť s Katedrou žurnalistiky UKF v Nitre. V školskom roku 2009/2010 sme tam realizovali projekt Televíznej tvorby, ktorý podporila Nadácia Tatrabanky. Počas neho vzniklo približne 80 video reportáží, ktoré nakrútili a zostrihali samotní študenti.

V internetovej dobe je jednoduché publikovať novinárske prejavy. Existujú rôzne bezplatné blogovacie systémy, existuje mnoho portálov, ktoré rady bez dodatočného apretovania uverejnia akékoľvek texty. Keďže sa roky pohybujeme v novinárskej brandži a dostávame sa do kontaktu so študentmi aj ako vysokoškolskí pedagógovia, vidíme, že mladých treba ešte viac viesť ku kritickému mysleniu, ktoré mnohým, žiaľ, chýba. Ľahko sa spoliehajú na prvé zdroje, ktoré nájdu na Google a neoverujú si informácie, publikujú hoaxy. Seriózne školy a médiá síce disponujú etickým kódexom, ktorý všetky tieto problémy zachytáva, prax ukazuje, že mladí novinári ho niekedy ani nepoznajú. Našim plánom je zorganizovať workshopy pre študentov s novinármi z praxe, kde porozprávajú o tom, ako funguje novinárčina v relevantnom médiu. Na úvodnom workshope budú študenti oboznámení s novinárskymi technikami, praktickými informáciami, ako napísať článok, pripraviť jeho správnu štruktúru, ako osloviť respondentov, až po výber fotky k téme. Nasledovať bude zadanie úlohy, na ktorú budú mať vyhradený čas.

Študentom zadáme úlohy, na ktoré budú mať vyhradený čas. Väčšinou pôjde o napísanie článku na zadanú tému, alebo jeho spracovanie vo forme videa. Spracované novinárske prejavy nám pošlú a my ich kriticky posúdime a navrhneme prípadné úpravy, ako keby mali byť novinárske prejavy publikované v mienkotvorných médiách. Následne dostanú študenti priestor na úpravu. Hotové novinárske prejavy budeme publikovať na portáli www.urbanfit.sk, ktorý je registrovaným médiom s vlastným ISSN.

Počas trvania kurzu sa budú študenti aktívne stretávať s odborníkmi z praxe, či už na prednáškach v škole, ale aj v teréne, aby spoločne zdolali zadanú tému. Stretnutia sa budú realizovať po dohode tak, aby termíny osobných stretnutí vyhovovali obom stranám.

 

Štatutár:

PhDr. Jaroslav Krafka, PhD.