Ako platiť menej za likvidáciu odpadu

Slovenské domácnosti dostávajú z roka na rok vyšší výmer poplatkov za odpady, ktoré rastú kvôli zdražovaniu samotného skládkovania. Stúpajú ceny súkromných spoločností za uloženie odpadov na skládke, ako aj zákonné poplatky stanovené…

Čo prináša dočasná ochrana podnikateľov

V snahe vyhnúť sa vlne krachu slovenských firiem prijali vláda a parlament zákon o mimoriadnych opatreniach v justícii. Rovnako ako v prípade odkladu splátok úverov sa dočasná ochrana pred vyhlásením konkurzu automaticky nevzťahuje na…

Ako obstarávať počas koronakrízy?

Koncom marca schválil slovenský parlament zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s rozšírením ochorenia Covid-19 označené ako Lex Corona. V rámci prijatých opatrení sa zmenil aj zákon o verejnom obstarávaní. Zmena súčasného zákona umožňuje…