V dnešnej zložitej ekonomickej situácii hľadajú slovenské samosprávy akúkoľvek možnosť, ako znížiť náklady na svoje fungovanie. K takémuto správaniu ich nútia nielen rôzne legislatívne opatrenia, ktoré majú financovať zo svojich rozpočtov, ale najmä bezprecedentne rastúce ceny energií. Jedným z krokov, ako ušetriť neraz desaťtisíce eur a zároveň zlepšiť stav životného prostredia, či spravodlivými poplatkami odmeniť obyvateľov, je zavedenie elektronickej evidencie. Skúsenosti z viac ako 70 slovenských miest a obcí dokazujú, že tie, ktoré už evidenciu majú, vedia efektívne využívať svoje finančné zdroje.

V Lendaku znížili náklady o 70-tisíc eur

Zdroj: menejodpadu.sk

Evidencia odpadu prináša samosprávam prehľad o produkcii odpadu z domácností, obecných inštitúcií či podnikateľských subjektov. „Najdôležitejšie však je, ako dokáže obec alebo mesto vyzbierané dáta naozaj využiť a  aké kroky majú podniknúť, aby svoje odpadové hospodárstvo optimalizovali,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk. Zavedením efektívneho spôsobu evidencie odpadov a na základe získaných dát nastavených opatrení môžu samosprávy dosiahnuť vyššiu mieru triedenia. A platí, že čím vyššia miera triedenia, tým menej odpadu končí na skládke. Výsledkom sú ušetrené obecné financie a na konci dňa aj stanovenie spravodlivých poplatkov pre obyvateľov.

Vedia o tom aj v podtatranskej obci Lendak, kde elektronickú evidenciu zaviedli už pred dvoma rokmi. „Prostredníctvom strategických krokov sme dospeli k výraznému zníženiu produkcie zmesového komunálneho odpadu a k zásadnému nárastu triedenia všetkých odpadov. Miera triedenia nám vzrástla z pôvodných 7,28 %  v roku 2019 až na 47,71 % v minulom roku,“ hovorí o výsledkoch v obci Štefan Halčin, manažér ekonomického úseku Prevádzkarne obce Lendak.

Na základe analýzy, ktorú si v obci vypracovali, ušetrili v Lendaku takmer 70-tisíc eur v porovnaní s tým, ak by k tejto zmene nedošlo. „Môžeme konštatovať nespochybniteľný prínos elektronického systému a prevádzkovanie zberného dvora, resp. prechod na množstvový zber odpadov. Zavedenie elektronickej evidencie odpadu a množstvového zberu odpadu v Lendaku môžeme označiť za ručnú brzdu pri navyšovaní výdavkov na odpadové hospodárstvo,“ uzatvára Halčin. Zaujímavosťou v Lendaku je, že aj keď im za posledných desať rokov počet obyvateľov narástol o viac ako 8 percent, množstvo vyvezeného odpadu za to isté obdobie im kleslo o takmer 19 percent.

Zdroj: menejodpadu.sk

Na Považí upravili zmluvu so zbernou firmou

V Domaniži v okrese Považská Bystrica zaviedli elektronickú evidenciu o necelý rok neskôr ako v Lendaku, avšak od začiatku fungovania systému dosiahli pozoruhodné výsledky. Vďaka systematickej práci zvýšili mieru triedenia o viac ako 60 percent. Ak sa pozrieme na množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, to sa nám vďaka evidencii a systematickej odbornej práci podarilo znížiť o 43 ton. Mohli sme tak upraviť zmluvu so zbernou spoločnosťou,“ hovorí o výsledkoch starosta obce František Matušík. Ak obec vyváža menej odpadu, môže upraviť frekvenciu vývozu. Menej výjazdov zbernej spoločnosti tak znamená menej obecných financií určených na túto službu občanom.

Zavedením elektronickej evidencie získali v Domaniži potrebné informácie pre spravodlivejšie určovanie miestneho poplatku a celkové riadenie odpadového hospodárstva.  V obci sa elektronicky eviduje zmesový komunálny odpad a tiež triedené odpady – plasty, papier, tetrapaky a kovy.

Na juhu Slovenska znížili množstvo odpadu o pätinu

V Bánove neďaleko Nových Zámkov funguje elektronická evidencia už viac ako dva roky. Obec eviduje zmesový aj triedený odpad z domácností a pre biologicky rozložiteľný odpad umožnila občanom využiť domáce kompostovanie alebo triedenie do hnedých nádob, ktorú sú tiež súčasťou evidencie. „Po rokoch stagnácie s mierou triedenia okolo 16 percent sme hneď v prvom roku od zavedenia evidencie prekročili 40 percent a vlani sme vytriedili takmer tri pätiny odpadov. Podarilo sa nám tak znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý obyvatelia posielali na skládku,“ hodnotí výsledky elektronickej evidencii starosta obce Miloš Rybár. 

Kým v roku 2019 to bolo viac ako 635 ton, vlani to bolo už len 497,81 ton. Obec plánuje zaviesť evidenciu aj na zbernom dvore a na základe výsledkov elektronickej evidencie nastaviť spravodlivý systém poplatkov za odpady pre občanov prostredníctvom množstvového zberu. Neoddeliteľnou súčasťou celého systému je aj informačná kampaň, prostredníctvom ktorej obec vysvetľuje fungovanie systému a jeho prínosy aj pre peňaženky ľudí.

„V dnešnej dobe, keď výdavky v oblasti vývozu, nakladania a likvidácie odpadu narastajú obrovským tempom, je viac ako nevyhnutné hľadať možnosti, ako tieto výdavky znížiť a zefektívniť. Aj naše príklady menších obcí dokazujú, že si vedia s pomocou odborníkov efektívne zorganizovať procesy v odpadom hospodárstve, získať potrebné dáta a zabezpečiť vyšší komfort pre obyvateľov,“ uzatvára Martina Gaislová.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár