Ženy v obchode majú svoje miesto

Diskontný reťazec dbá na to, aby ženám denne prislúchali rovnaké pozície, práva i povinnosti ako mužom. Rovnosť pohlaví je kľúčovou otázkou pre každého kvalitného, moderného a inovatívneho zamestnávateľa, medzi ktorých Lidl určite…