Dovolenková sezóna je predo dvermi a aby sme na ňu mali iba príjemné spomienky, treba sa včas a dobre pripraviť. Nesmieme pritom zabudnúť ani na cestovné doklady.

Slovensko je členom Európskej únie od mája 2004 a vstup do tohto spoločenstva nám prinieslo množstvo výhod. Jednou z nich je sloboda cestovania, pričom voľný pohyb osôb je jedným zo základných pilierov fungovania Únie. Pri cestovaní po členských krajinách treba myslieť na základné pravidlo: Je krajina, do ktorej cestujem, členskou krajinu schengenského priestoru alebo nie?

Cestujeme v rámci Schengenu

Slováci ako občania Európskej únie a člena Schengenského priestoru sa nemusia na hraniciach preukazovať svojim občianskym preukazom ani pasom. „Aj keď vo vnútri schengenského priestoru nepotrebujete pas, naďalej vám odporúčame, aby ste vždy mali so sebou svoj občiansky preukaz alebo pas, ktorý slúži na preukázanie totožnosti,“ odporúča Európska komisia na svojich webových stránkach. Jednotlivé krajiny môžu totiž prijať vnútroštátne pravidlá, kedy budú od občanov i turistov vyžadovať preukázanie sa dokladmi. Pred cestou do členských krajín Únie sa preto overte, či daná krajina nezaviedla na hraniciach dočasnú kontrolu.

Dôležité je pripomenúť, že vašim preukazom totožnosti je výlučne občiansky preukaz alebo cestovný pas vydaný oficiálnymi úradmi príslušnej krajiny. Vodičské preukazy, poštové, bankové či daňové karty na preukázanie totožnosti nestačia.

Zdroj: pexels.com

Krajiny, ktoré patria do Schengenského priestoru, v ktorom nie sú hraničné kontroly:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.

Neschengenský priestor tvoria:

Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo

Ak budete cestovať do krajiny, ktorá nepatrí do Schengenského priestoru alebo cestujete z takejto krajiny, musíte predložiť platný občiansky preukaz alebo pas.

Úrady majú právo zamietnuť vstup do krajiny

Aj keď pohyb obyvateľov je v rámci Európskej únie a Schengenského priestoru jednoduchý a rýchly, vo výnimočných prípadoch vám môže členská krajiny zamietnuť vstup. Týkať sa to môže priamo vás alebo vašich rodinných príslušníkov. Dôvodmi môžu byť zachovanie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. „Ak vám bol zamietnutý vstup, musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu,“ informuje Európska komisia. Dané rozhodnutie úradov príslušnej členskej krajiny vám musí byť vydané v písomnej forme a musia byť v ňom uvedené aj dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Čo je to Schengen?

Schengenský priestor je územie v rámci Európy a niektorých vybraných zámorských území. V rámci tohto priestoru sa môžu obyvatelia zmluvných krajín voľne pohybovať a takisto sa môže v rámci tohoto priestoru aj  voľne prepravovať tovar cez hranice. Všetky krajiny, ktoré pristúpili k podpisu Schengenskej zmluvy, zaviedli spoločnú vízovú politikou a dohodli sa, že kontroly sa budú realizovať na vonkajších hraniciach. V prípade Slovenska sa kontroly realizujú na slovensko-ukrajinskej hranici. Pri prechode hraníc do Poľska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska sa kontroly nevykonávajú. V prípade, že si to vyžadujú mimoriadne udalosti alebo v záujme zachovania verejného poriadku môžu členské krajiny dočasne zaviesť kontroly na hraniciach.

Chystáte sa cestovať? Nájdite si výhodnú letenku:

 

, , , ,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár