Poriadok v odpadoch chcú mať aj v mestách. V Starej Turej sa preto rozhodli prepojiť systém elektronickej evidencie odpadov s činnosťou technických služieb mesta. Odpad evidujú elektronicky prostredníctvom zberového auta. Systém, ktorý sa osvedčil v európskych metropolách, využívajú v meste od minulého roka na rýchlu a bezobslužnú evidenciu odpadu.

Automatizovaný systém je nainštalovaný na dvoch zberových vozidlách a evidencia odpadu sa realizuje priamo pri vysýpaní nádob. „Pred zavedením systému bolo množstvo vyzbieraného odpadu len nič nehovoriace číslo. Dnes však postupne získavame prehľad o produkcii odpadu a triedení v konkrétnych domácnostiach, lokalitách a firmách, porovnáva situáciu v meste Katarína Hlubocká z Technických Služieb Stará Turá.

Adresná evidencia

Evidencia odpadu v meste funguje v dvoch režimoch – jeden je určený pre rodinné domy a druhý pre bytové domy na sídliskách. Pri rodinných domovoch boli označené nádoby na zmesový komunálny odpad a vrecia s triedeným odpadom zas občania označujú nálepkami s QR kódmi. Pred zavedením systému nechýbali ani úvodné informácie, ako odpad správne triediť a označovať.

Zdroj: menejodpadu.sk

„Pre nás ako mesto je najzdĺhavejším procesom označovanie nádob v rodinných domoch. S tým súvisí aj evidencia  poplatníkov. Keď celý proces ukončíme, samotná evidencia, zber a analýza dát bude veľmi jednoduchá a intuitívna,“ opisuje spustenie systému Katarína Hlubocká.

Väčšou výzvou sú však stojiská pri bytových domoch. V Starej Turej ich majú relatívne veľa, všetky sú taktiež označené RFID čipmi. Hoci pri bytových domoch nedokážu dosiahnuť adresnosť, ako je to pri rodinných domoch, podľa slov predstaviteľov technických služieb im novozavádzaný systém poskytuje dôležité informácie o vyťaženosti nádob na zmesový komunálny odpad, aj na triedené zložky. Vyzbierané dáta sú práve dôvodom, prečo sa pre elektronickú evidenciu v Starej Turej rozhodli. Použijú ich pri optimalizácii frekvencie zberu odpadu, pri novom návrhu rozmiestnenia nádob a zacielení komunikácie s obyvateľmi.Cieľom je stojiská uzamykať a postupne prejsť k adresnejšiemu systému.

„Dnes evidujeme mieru vytriedenia za konkrétnu domácnosť v rodinnom dome aj na kontajnerovom stojisku. Vďaka optimalizácii tak budeme vedieť ušetriť mestu finančné prostriedky. Občania sa stále so systémom zoznamujú a chvíľu trvá, než sa u nich zautomatizuje. Z nášho pohľadu je však veľmi dôležité občanom opakovať a viackrát vysvetľovať, ako celý systém funguje,“ konštatuje Katarína Hlubocká.

Odpad evidujú priamo na zbernom aute

V Starej Turej využívajú zariadenie, ktoré je nainštalované na zberovom aute. Systém bol vyvíjaný viac ako desať rokov, pričom dnes pomáha tisíckam samosprávam v celej Európe a úspešne funguje napríklad aj v Barcelone. Aj na Slovensku tak mestá využívajú moderné riešenie pre digitalizáciu odpadového hospodárstva.  „Ide o výnimočné spojenie evidencie počtu vyvážaných nádob a produkcie odpadu na domácnosť s reálnou redukciou množstva vytváraného odpadu. Mestá získajú rýchlu a spoľahlivú evidenciu odpadov, monitoring vozidiel a zároveň prehľadne zozbierané dáta. Systém je navyše možné prepojiť s vážením odpadu,“ vysvetľuje Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

V blízkej budúcnosti tiež plánujú v Starej Turej zaviesť elektronický systém aj na zberný dvor. Mesto chce naďalej pracovať na zvyšovaní miery triedenia. V roku 2021 jej úroveň dosiahla 57 percent a predstavitelia technických služieb veria, že sa čoskoro budú môcť pochváliť ešte lepšími výsledkami. ,,Vďaka systému ELWIS sa odpad stáva adresnejším a celá evidencia je prehľadnejšia,“ dopĺňa Katarína Hlubocká.  V budúcnosti tak budú môcť v Starej Turej lepšie prispôsobiť osvetu, motivovať občanov k  zodpovednejšiemu triedeniu odpadov.

Elektronický systéme evidencie odpadov dnes funguje vo viac ako 70 samosprávach. „Výhodou systému pre obce a mestá je, že sa môžu spoľahnúť na odborníkov, ktorí pravidelne získavajú skúsenosti zo zahraničia. Na Slovensko tak prinášajú tie najlepšie príklady dobrej praxe, ktoré vieme úspešne zaviesť aj u nás. Skúsení odborníci dokážu zhodnotiť situáciu konkrétnej samosprávy tak, aby tak mohli dosiahnuť požadované ciele v odpadovom hospodárstve. A tými sú predovšetkým menej zmesového komunálneho odpadu, zabezpečiť si lepšiu mieru triedenia a na základe získaných dát pomerne jednoducho určovať výšku poplatku občanom,“ uzatvára Martina Gaislová.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár