Kozmetická spoločnosť AVON sa dlhodobo venuje problematike rakoviny prsníka prostredníctvom projektu AVON za zdravé prsia. V rámci neho odovzdala finančné prostriedky viacerým občianskym združeniam, ktorých prioritou je rovnako prevencia a osveta v danej oblasti. Aj tento rok vyhlasuje verejnú výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť neziskové organizácie s projektom určeným na boj za zdravé prsia.

Tento rok sa podarilo spoločnosti AVON získať vďaka predaju symbolu projektu a partnerským spoluprácam 25 553 EUR, ktoré odovzdala na 11. ročníku AVON Pochodu občianskemu združeniu Zdravá žena. Práve toto charitatívne podujatie slúži nielen na šírenie osvety v oblasti liečby rakoviny prsníka, ale aj na podporu žien bojujúcich s týmto ochorením. Jeho cieľom je získavanie finančných prostriedkov predajom tričiek, ktoré sú symbolom boja za zdravé prsia a zároveň aj vstupenkou na podujatie. Vyzbierané finančné prostriedky následne putujú na konto občianskeho združenia, ktoré sa zapojilo do verejnej výzvy a vyhralo ju.

Možnosť zapojiť sa a získať tak prostriedky na realizáciu projektu v budúcom roku majú neziskové organizácie od 4. júla do 31. augusta. Stačí prísť s nápadom na zaujímavý projekt zameraný práve na boj za zdravé prsia. Ten najlepší projekt získa na svoju realizáciu finančné prostriedky, ktoré sa podarí vyzbierať v budúcom ročníku AVON Pochodu 2020.

Viac informácií o verejnej výzve nájdete tu: https://www.zdraveprsia.sk/avon-pochod/vyzva-2020/

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár