Podľa Národného plánu aktivít v energetike malo vlani Poľsko cieľ podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v Poľsku na úrovni 19 percent. Reálny výsledok je však podľa Hlavného štatistického úradu Poľskej republiky 14,3 percenta.

Poľsko však smeruje k zvyšovaniu podielu obnoviteľných zdrojov pri výrobe energie. Zrýchľuje sa aj tempo rastu tohto podielu. V roku 2019 to bol rast o 0,7 percenta na podiel 12,18 percenta, vlani predstavoval nárast o 2,12 percentuálnych bodov na spomínaný podiel 14,3 percenta. 

Situácia na Slovensku

Slovensko je na tom o niečo lepšie ako jeho severný sused. Podľa údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predstavovala v roku 2019 elektrina spotrebovaná z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 17,42 percenta energetického mixu Slovenska. Celková výroba elektriny z OZE dosiahla 18,42 percenta. Najviac využívanými obnoviteľnými zdrojmi sú u nás biomasa (5 percent) a vodná energia (8,1 percent). Solárna energia dosahuje podiel iba 1,8 percenta, zatiaľ čo jadrová energia stále vyrába viac ako 55 percent všetkej elektriny spotrebovanej na Slovensku.

Nová vláda oznámila plán so silnou podporou obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je znížiť byrokraciu, zvýšiť transparentnosť podporných schém a zjednodušiť proces podávania žiadosti. Malo by to prinesieť nižšie ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov pre konečných spotrebiteľov. Náklady na výkupné predstavujú totiž asi 20 percent konečnej ceny elektriny.

Nová vláda schválila aj národný plán v oblasti energetiky a podnebia. Do roku 2030 by malo na Slovensku pochádzať 20 percent všetkej energie z obnoviteľných zdrojov. Predpokladá sa, že celkové investičné náklady budú 4,3 mld. eur. Vzhľadom na citlivý environmentálny aspekt vláda neplánuje podporiť inštaláciu nových vodných elektrární.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár