Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves sú jednou brán do Slovenského raja. Aj preto sa v obci snažia pracovať na zlepšovaní kvality životného prostredia. Od začiatku roka začali evidovať odpady elektronicky a obyvateľov na nový systém pripravili kvalitnou osvetou a efektívnou infraštruktúrou.

Tá pri zbere zmesového komunálneho odpadu zahŕňa zberné nádoby označené QR kódmi a vrecia s triedeným odpadom, ktoré občania pred každým zberom označia nálepkou. „Zodpovedný pracovník ich pri samotnom zbere zaeviduje pomocou snímacieho zariadenia a vrece tak priradí k príslušnej domácnosti. Keďže v Hrabušiciach ešte len s elektronickým systémom odpadov začínajú a aby sa vyhli prípadným chybám, je pracovník obce v dňoch zberu v kontakte s posádkou vozidla zberovej spoločnosti,“ vysvetľuje podrobnosti systému Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Napredovanie zakladajú na informovaní

Zdroj: menejodpadu.sk

Obecný zamestnanec tak kontroluje evidenciu a občanom zároveň vysvetľuje, ako majú s odpadom zaobchádzať. „Pri zbere občanom z centra obce aj v rómskej osade hovoríme, ako majú triediť a prečo nemajú vykladať poloprázdnu nádobu. Vysvetľujeme im tiež, ako majú správne pripraviť nádobu alebo vrece na zvoz odpadu. Zároveň im pripomíname, prečo je to dôležité a aké finančné dôsledky má ich správanie,“ opisuje terénnu osvetu poslanec obecného zastupiteľstva Imrich Body.

Obec sa snaží pracovať na osvete na rôznych úrovniach. Tam, kde sa to osvedčilo, hovoria občanom o novom systéme osobne. Ľudia si môžu informácie nájsť na účtoch obce na sociálnych sieťach, či na webovej stránke. „Pravidelne ich informujú o nesprávnych príkladoch a obyvateľom ponúkajú rady, ako triediť a tvoriť menej odpadu. Ich cieľom je minimalizovať anonymitu odpadu a z tohto dôvodu plánujú v Hrabušiciach postupne rušiť veľkokapacitné kontajnery,“ hovorí Martina Gaislová. Tie sa nachádzajú na okrajových častiach obce a často boli miestom, kde sa tvorili neporiadok. Okrem vzdelávania občanov sa v obci snažia pracovať aj s posádkou zberového auta, aby evidovali len nádoby, ktoré sú plné a správne označené.

Spravodlivé poplatky pre každú domácnosť

„Prínosy elektronického systému ELWIS vidíme v tom, že postupne získavame prehľad o produkcii odpadu aj obecných nádobách. Našim cieľom je nastaviť v odpadovom hospodárstve spravodlivý systém,“ hovorí Imrich Body. V systéme má tak každá domácnosť vlastnú správne označenú nádobu pre elektronickú evidenciu a správne pripravenú pre odvoz odpadu.

„Ako obec tak získavame informácie o produkcii množstva odpadu a rovnako aj o tom, ako každá domácnosť triedi. Keď budeme mať toto nastavené, môžeme pristúpiť k motivačnej časti a v nasledujúcich rokoch postupne stanoviť zľavy z poplatkov za odpady,“ hodnotí systém a plány obce poslanec obecného zastupiteľstva, Ing. Imrich Body.

Hrabušiciam môže byť inšpiráciou obec Kurimany v levočskom okrese, v ktorej tento systém zaviedli pre rokom. Slovenská legislatíva ho pozná pod názvom „Plať za to, čo vyhodíš“. Jeho podstatou je, že poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov sú stanovené na základe presných údajov z elektronickej evidencie a to podľa miery triedenia. Najlepšie triediace domácnosti platia v Kurimanoch poplatok len 9 eur za osobu a rok, tie najhoršie až 20 eur.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár