Naši severní susedia výrazne zrýchlili investície do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Len do konca tohto roku bude odovzdaných do prevádzky takmer 400 km nových rýchlostných. Navyše, Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a autostrád tiež pripravuje v tomto roku na podpis zmluvy na výstavbu ďalších 560 km ciest.

V rámci nich je až 80 km úsek diaľnice A1 medzi mestami Tuszyn a Częstochowa, ktorý je súčasťou trasy sever – juh. Ide o najdôležitejšiu trasu v Poľsku spájajúcej poľské prístavy Gdansk a Gdynia s mestskými a priemyselnými aglomeráciami Lodže a Katovíc a ďalej Česka a Slovenska. Táto trasa je tiež významným európskym dopravným koridorom Baltské more – Jadranské more. Počas výstavby, ktorá bude kopírovať jestvujúcu rýchlostnú cestu, sa vodiči budú musieť vodiči na tejto  najvyťaženejšej ceste v Poľsku pripraviť na značné obmedzenia porovnateľné s prestavbou diaľnice Praha – Brno.

Poľské diaľnice rastú ako huby po daždi

Ako portál urbanfit.sk informoval Piotr Drobniak, radca minister pre ekonomické záležitosti na Veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave, Poliaci chcú investovať miliardy eur aj do ďalších prepojení severu s juhom. Vo výstavbe sú poľské úseky paneurópskych trás Via Baltica (Tallin – Varšava) i Via Carpatia (Klajpeda – Solún). Via Carpatia tiež v budúcnosti povedie cez východné Slovensko.

Diaľniciam pomohol vstup do Únie

V súčasnosti je v Poľsku v prevádzke už 1630 km diaľnic a 1800 km rýchlostných ciest. Zvýšenie investícií do budovania dopravnej infraštruktúry pripisujú naši severní susedia aj vstupu do Európskej únie, keďže nárast počtu postavených kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest je niekoľkonásobne vyšší ako v okamihu vstupu do Únie.

K dnešnému dňu je vo výstavbe je ďalších 72,5 km diaľnic, 1274 km rýchlostných ciest a 97 km celoštátnych ciest. Zmluvy na výstavbu dosahujú výšku 10 miliárd eur, pričom investície do výstavby ciest, uskutočnené v rokov 2014-2023, dosiahnu spolu hodnotu 32 miliárd eur. Tak veľký investičný boom v sebe nesie aj ohrozenia: zdražovanie stavebných materiálov a pracovnej sily, ktorá navyše začína chýbať. Preto sa môže stať, že niektoré z investícií budú odovzdané do prevádzky s oneskorením.

Zlepšenie slovensko-poľského dopravného spojenia

Slovenskí vodiči využívajú na cestu do Poľska najmä spojenie cez Kysuce. Tam je viacero úsekov diaľnice D3 stále iba v pláne alebo vo výstavbe a rovnako chýba aj napojenie na úsek Svrčinovec – Skalité/štátna hranica Slovenska s Poľskom na poľskej strane. Práve o možnostiach zlepšenia dopravného spojenia budú koncom mája diskutovať členovia Výboru pre infraštruktúru poľského Sejmu a Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR a mali by priniesť konkrétne projekty na zlepšenie cestného spojenia.

 

, ,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár