Záhradné kompostéry pre menej odpadu, obecná kompostáreň, aj evidencia odpadu z domácností. To sú nástroje, ktorými sa v obci Jasenie v okrese Brezno strategicky snažia zlepšiť stav odpadového hospodárstva. Po roku vzdelávania a zbierania dát z elektronickej evidencie odpadov môžu v obci pristúpiť k adresným krokom a posunúť sa na ďalšiu úroveň v riadení odpadov.

Dôležitá je správna príprava a presné vstupné dáta

Pred zavedením elektronickej evidencie nemali v obci prehľad, koľko a aké nádoby obyvatelia k zberu vykladajú. „Nehovoriac o tom, že niektoré domácnosti používali nádoby s väčším objemom, ako je uvedené vo všeobecne záväznom nariadení o odpadoch. Prvým prínosom systému je práve to, že sme tento prehľad získali,“ uvádza starosta obce Marek Kordík.

Pri zavádzaní elektronického systému ELWIS je podľa starostu dôležité, aby pred spustením evidencie vložili samosprávy do systému správne vstupné dáta či odstránili duplicity. Zároveň je potrebné, aby samosprávy pridelili k jednotlivým domácnostiam správne nádoby a určili poplatníka. „Mestá a obce by tak mali počítať s týmito procesmi už pri schvaľovaní elektronickej evidencie a pri príprave podkladov by mali spolupracovať s odborníkmi,“ vysvetľuje Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Už totiž pri príprave a zbere dát sa môže vyskytnúť niekoľko otázok a nezrovnalostí, ktoré môžu pomôcť vyriešiť práve špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami zo slovenských i zahraničných samospráv. „Vo výsledku môžu mestá a obce očakávať prehľadné a adresné dáta, ktoré významne uľahčia prácu, poskytnú potrebný prehľad a poriadok,“ hovorí Martina Gaislová.

Dobre pripravená infraštruktúra

Zdroj: menejodpadu.sk

Po zbere vstupných dát a nastavení evidencie pristúpili v Jasení k ďalšiemu kroku. Nádoby na zmesový komunálny odpad a vrecia na iné druhy odpadu označili QR kódmi, ktoré zamestnanci zberovej spoločnosti skenujú pri každom zbere. „Označiť nádoby v domácnostiach bolo najjednoduchšie. Ťažšie bolo ľudí naučiť, že má zmysel vykladať nádobu až vtedy, keď ju naplnia odpadom, ktorý sa nedá vytriediť alebo kompostovať,“ spomína si na začiatky starosta Kordík.

Ešte pred zavedením evidencie poskytla obec občanom kompostéry. Aj osvetovými aktivitami o kompostovaní pri zavedení elektronickej evidencie sa ľuďom snažili vysvetliť dôležitosť triedenia odpadu. Preto pre obyvateľov pripravili informačný leták, v ktorom zhrnuli všetky potrebné informácie a ktorý distribuovali do každej domácnosti.

Zľava z poplatku na základe úrovne triedenia

Dnes už občania systém považujú za prínosný a stal sa samozrejmosťou. „Elektronická evidencia je nástrojom kontroly, ktorý navyše prináša spravodlivejšie poplatky. Dôkazom je práve obec Jasenie,“ hovorí Martina Gaislová. Jej slová potvrdzuje aj starosta obce, podľa ktorého poplatky za odpady nezvyšovali niekoľko rokov.

„Od tohto roku sa môžeme pochváliť aj tým, že občanom sme začali poskytovať dokonca zľavu z poplatkov. Jej výška je 10, 20 alebo 30 percent zo základného ročného poplatku, ktorý je na úrovni 24 eur na obyvateľa. Výšku zľavy sme určili podľa miery triedenia domácnosti, ktorú sme zistili z presných dát v evidenčnom systéme,“ hovorí starosta Marek Kordík.

Samospráva tak očakáva zvýšenie motivácie občanov. Cieľom v Jasení je postupne zvyšovať mieru triedenia až na 60 percent. Preto chcú v obci naďalej pracovať na vzdelávaní občanov a viesť ich k znižovaniu produkcie odpadu. Motivácia občanov by však nemala byť len na základe zľavy z poplatku za odpad.

„Bol by som rád, keby ľudia začali vnímať, že aj keď sme konzumná spoločnosť, tvorbu zmesového odpadu je možné a potrebné redukovať. Že vyhodením odpadu do kontajneru sa problém nevyrieši. Pretože my síce budeme mať doma a na dvore čisto, ale ten odpad skončí na skládke. A skládka znamená environmentálnu záťaž, znamená neporiadok. Musíme sa začať správať zodpovedne nielen kvôli sebe, ale aj kvôli budúcim generáciám či svojmu okoliu a životnému prostrediu, ktoré sme svojou ignoráciou a nezodpovednosťou už značne poškodili,“ uzatvára starosta obce Jasenie Marek Kordík.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár