Zdravie je to najcennejšie, čo nám život môže dať. A nemali by sme na to zabúdať ani na dovolenke, keď vypneme hlavu, v hoteli dostaneme dobré jedlo a hodiny strávime na pláži a kúpaním sa v mori. Pred cestou do zahraničia by sme mali myslieť aj na to, či sa potrebujem poistiť alebo mi stačí európsky zdravotný preukaz.

Ak sa tento rok vyberiete spoznávať pobrežie Španielska, Talianska, či Grécka, stačí vám skontrolovať, či od vašej zdravotnej poisťovne máte vystavený európsky preukaz zdravotného poistenia. Ako informuje na svojej webovej stránke zdravotná poisťovňa Dôvera, európsky preukaz zdravotného poistenia vám zabezpečí potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách Únie, ale taktiež v Srbsku, Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Macedónsku a na Islande. Dôvera svojim poistencom odporúča, aby bez tohto preukazu radšej necestovali.

Na čo máme nárok

Podľa pravidiel Európskej únie, ak počas krátkodobého pobytu, napríklad dovolenky, či služobnej cesty, nečakane ochoriete v členskej krajine, máte právo na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny. Union zdravotná poisťovňa vysvetľuje, že čo uhradí domácim ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatí naša slovenská. A čo si pacienti v danej krajiny hradia z vlastného ako spoluúčasť, zaplatíte si sami.

Najväčšia zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, svojich poistencov na webe informuje, že poisťovňa sa vydaním tohto preukazu zaväzuje k úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorá bude poistencovi v rámci Únie a zmluvných krajín poskytnutá. Treba však zároveň vedieť, aký typ formulára vyplniť. Tie sú vo Všeobecnej zdravotnej rozdelené podľa účelu vycestovania do zahraničia. Všetky formuláre na cestu do zahraničia si pritom poistenci môžu vyzdvihnúť na pobočke poisťovne.

Kedy použiť európsky preukaz zdravotného poistenia

Môže sa stať, že európsky preukaz nemáte alebo ho nemôžete použiť, napríklad ak sa chcete dať ošetriť v súkromnej nemocnici v zahraničí. V takom prípade vám nemôže byť ošetrenie odmietnuté, ale môže sa stať, že za výkon bude musieť platiť vopred a po návrate domov si môžete uplatniť náhradu výdavkov vo vašej poisťovni. Na čo máte v tej ktorej krajine nárok, si môžete prehľadne pozrieť na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ak európsky preukaz zdravotného poistenia stále nemáte, stačí navštíviť pobočku vašej zdravotnej poisťovne a požiadať oň. Ak už preukaz máte, treba si skontrolovať, či máte preukaz platný. Od novembra 2012 do konca apríla 2016 boli tieto preukazy vydávané na dobu určitú. Od mája minulého roku sú vydávané s platnosťou na 10 rokov. Vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia by malo byť podľa pravidiel Únie bezplatné.

Obmedzenia používania preukazu

Príslušníci nečlenských krajín Únie nemôžu použiť európsky preukaz na lekársku starostlivosť v Dánsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku, pokiaľ nie sú utečencami s pobytom na území členského štátu EÚ alebo sa na nich nevzťahuje poistenie rodinného príslušníka občana EÚ.

Kedy použiť európsky preukaz zdravotného poistenia

Ak európsky preukaz máte, majte na pamäti, že nepokrýva záchranné činnosti a návrat do vlasti. Ak totiž v prípade závažného ochorenia alebo úrazu v inej krajine Únie potrebujete bezplatnú dopravu domov, budete potrebovať osobitné poistné krytie. O tom, že úhrada takýchto nákladov nie je maličkosť, sme vás už informovali v jednom z našich predchádzajúcich článkov. Napríklad, náklady na hospitalizáciu a prevoz horolezca, ktorý padol v USA do rokliny, stálo až 166-tisíc eur. Aby ste sa vyhli podobným faktúram za ošetrenie, je dobré uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie.

Európsky preukaz zároveň nepokrýva ani služby súkromnej zdravotnej starostlivosti a ani náklady na plánovanú starostlivosť v inej krajine Únie.

,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár