Poľská spoločnosť PGNiG (Poľská ťažobná spoločnosť ropy a plynu) Upstream Norway a spoločnosť Aker BP objavili nové zásoby ropy a zemného plynu v severnej časti Nórskeho mora. Ropná plošina Newt, nachádzajúca sa 14 km severovýchodne od ťažobnej oblasti Skarv, je ťažiskom pôsobenia PGNiG na Severnom kontinentálnom šelfe. Predpokladaný objem ložiska je 11 – 36 milióna barelov ropného ekvivalentu. Podiel PGNiG je 20 %, pričom v blízkosti sa môžu nachádzať aj iné ložiská a preto sú plánované aj ďalšie vrty.

PGNiG Upstream Norway je vlastníkom viacerých koncesií v susedstve plošiny Newt a práve na nich plánuje onedlho vykonať prieskumné vrty. Podľa vyjadrení PGNiG očakávajú v tomto roku nárast ťažby zemného plynu z nórskych koncesií o 1,6 miliárd m3 na 3,0 miliardy m3 . K tomu treba prirátať ťažbu na pevnine v Poľsku. Tá by mala byť nezmenená, t.j. v objeme 7,0 miliárd m3. PGNiG taktiež predpokladá v Nórsku ťažbu ropy v objeme 863-tisíc ton v roku 2022 so zvýšením v roku 2024 na úroveň 928-tisíc ton.

Aj podľa vyjadrení poľskej štátnej spoločnosti PGNiG je Nórsko prioritou pokiaľ ide o prieskumy a ťažbu ropy a zemného plynu za hranicou. Vlastnenie koncesií v Nórsku má pre Poľsko strategický význam pri posilňovaní energetickej bezpečnosti.   

Poľsko zintenzívnilo odber LNG z USA

PGNiG odobrala za osem mesiacov tohto roka viac LNG ako v celom roku 2021. Z USA tak do Świnoujścia, kde sa nachádza LNG terminál pomenovaný po zosnulom prezidentovi Lechovi Kaczyńskom, dorazila ešte v koncom augusta 36. dodávka skvapalneného zemného plynu, ktorú objednala štátna spoločnosť PGNiG. V roku 2021 bolo takýchto dodávok spolu 35. Tanker Asklipios doviezol 36. dodávku z USA do Poľska s objemom 60 tisíc ton skvapalneného zemného plynu a bude nasledovaný ďalšími v roku 2022.

Dodávky zemného plynu námornou cestou tak umožnili napĺňať poľské zásobníky plynu ešte počas výhrevného obdobia a tým hromadenie zásob na uspokojovanie potrieb odberateľov napriek zastaveniu dodávok zemného plynu do Poľska z východu.

Koncern Shell vidí veľký potenciál v poľskej veternej energii na mori

Cieľom Poľska je dosiahnuť výrobu 5 GW elektrickej energie z OZE ešte pred rokom 2025. Je to výsledok, ktorý oveľa menšie Holandsko dosiahne už v budúcom roku. Treba však povedať, že medzi vývojom OZE v Poľsku a v Holandsku je podstatný rozdiel, keďže prvé veterné elektrárne na mori vznikli v Holandsku ešte v roku 1996 a v Poľsku až v roku 2008. Poľsko tak úspešne dobieha náskok iných krajín EÚ v rozvoji OZE.

Poľsko má vynikajúce poveternostné podmienky na výrobu elektrickej energie z vetra na pevnine a na mori, čo vo veľkej miere priťahuje domácich aj zahraničných investorov.

Správa bola pripravená v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár