Co je dobre vediet o cestovani autobusom

26Ak nejdete autom, na kratšie cesty do zahraničia, ale aj na takú dovolenku k moru, zvykneme ešte stále cestovať autobusom. O vašich právach pri cestách lietadlom a vlakom sme pre vás písali v minulých článkoch. Čo ak cesta autobusom bude sprevádzaná nepríjemnosťami? Viete, čo máte vtedy a robiť a na čo všetko máte nárok? U nás sa to dočítate.

Rovnako ako v železničnej doprave, aj pri preprave autobusom platí, že pri kúpe lístka vám dopravca nesmie účtovať vyššiu cenu len kvôli tomu, že pochádzate z iného členského štátu Európskej únie alebo že si lístok kupujete na inom mieste ako iní spolucestujúci.

Európska únia prijala spoločné pravidlá pre cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave najmä pre pravidelné linky, ktoré prepravujú na vzdialenosť viac ako 250 km. Platí ale, že linky začínajú alebo končia v niektorej členskej krajine Únie. Každá krajina má pritom aj právo neuplatňovať tieto práva cestujúceho na vnútroštátnych pravidelných linkách a na spoje, ktorých veľká časť trasy je už za hranicami Únie.

Zrušenie alebo meškanie

Ako cestujúci máte nárok na včasné informovanie, ak váš spoj nevyrazil v plánovanom čase. Ak príde k zrušeniu vášho spoja, ktorý má viac ako 250 km alebo ak príde k viac ako dvojhodinovému meškaniu, dopravca vám musí ponúknuť dve možnosti odškodnenia.

Čo je dobré vedieť o cestovaní autobusom

Buď vám vráti cenu lístka, prípadne vás ešte môže bezplatne dopraviť do pôvodného miesta nástupu alebo vám ponúkne prepravu do vašej konečnej destinácie za porovnateľných podmienok a to v najbližšom možnom termíne.

Tieto dve možnosti by mal vám mal dopravca ponúknuť priamo na mieste. Ak tak neurobí, môžete sa u dopravcu písomne sťažovať a žiadať o vrátenie ceny lístka a navyše žiadať aj o náhradu vo výške 50 percent ceny lístka.

Pri odložení odchodu diaľkovej linky, ktorá má mať nad 250 km a trvať aspoň tri hodiny, o viac ako 90 minút, máte nárok na jedlo a občerstvenie. To má byť primerané dĺžke čakania alebo meškania. Ak budete v ceste pokračovať nasledujúci deň, máte nárok na ubytovanie v cene maximálne 80 eur. Nárok na náhradné ubytovanie máte najviac na dve noci.

Ale pozor, dopravca vám nie je povinný zaplatiť náklady na ubytovanie, ak dôvodom meškania sú nepriaznivé poveternostné podmienky alebo vzniknuté prírodné katastrofy.

Zrania a nehody autobusu

Pri autobusových linkách dlhších ako 250 kilometrov máte nárok na finančnú náhradu aj vtedy, ak ste počas jazdy utrpeli zranenia v dôsledku dopravnej nehody. Ak nebodaj pri dopravnej nehode cestujúci zomrie, o náhradu môžu žiadať jeho dediči.

Ak ste pri danej dopravnej nehode stratili alebo vám bola poškodená batožina, či osobné veci, aj v takom prípade môžete od dopravcu žiadať náhradu škody. Zároveň vám dopravca pri dopravnej nehode musí poskytnúť príslušnú pomoc, zabezpečiť jedlo, prípadne ubytovanie.

Počas takej vážnej situácii, akou dopravná nehoda nesporne je, nemyslíme na to, či si dopravca splnil všetky svoje povinnosti podľa európskych pravidiel. Ak si myslíte, že sa nesprával podľa nich, môžete sa mu písomne do troch mesiacov od udalosti sťažovať. Následne vám do jedného mesiaca musí k vašej sťažnosti aj vyjadriť. Následne vám musí do troch mesiacov od prijatia sťažnosti poskytnúť aj definitívnu odpoveď. Pri nedostatočnom vybavení vašej sťažnosti máte zároveň aj právo obrátiť sa na vnútroštátny kontrolný orgán danej krajiny, kde sa nehoda stala a požiadať o prešetrenie vášho podnetu.

Pri cestovaní akýmkoľvek dopravným prostriedkom je nutné byť obozretný a vedieť, na aké práva máte ako cestujúci vedieť. Ak aj vzniknú nejaké problémy, na cestu by ste nemali vyraziť bez komerčného cestovného poistenia.

, , ,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár