Dulova Ves je samospráva neďaleko Prešova, v ktorej sa jej vedenie rozhodlo zlepšiť výsledky v triedení odpadov pomocou elektronickej evidencie. Súčasťou zmien bola aj snaha pozitívne ovplyvniť správanie miestnych obyvateľov. Vďaka evidencii získali v obci reálny prehľad o odpade, nádobách, či zvykoch ľudí.

Zdroj: menejodpadu.sk

V októbri minulého roka označili  v Dulovej Vsi všetky nádoby na zmesový komunálny aj triedený odpad QR kódmi ,,Pre zavedenie evidencie odpadu sme sa rozhodli, pretože sme chceli znížiť množstvo skládkovaného odpadu a viac triediť. Vďaka elektronickému systému obec aj občania získajú prehľad o tom, koľko odpadu naozaj triedime. Aj naši obyvatelia si musia uvedomiť, že pre lepšie výsledky je dôležitá snaha každého jedného,“ uviedla starostka obce Barbora Ježiková.

Presné údaje o každej domácnosti

Prostredníctvom elektronického systému majú v obci prehľad o tom, koľkými nádobami na zmesový komunálny odpad domácnosti disponujú, aj kde sa  nachádzajú. Takto postupne pracujú na  odstraňovaní  anonymity.

„Vďaka adresným dátam z každej domácnosti budú môcť v obci zaviesť elektronický množstvový zber, efektívnejšie zacieliť osvetové aktivity a obyvateľov motivovať poplatkami podľa úrovne triedenia. V konečnom dôsledku tak môžu výrazne ovplyvniť sumu, ktorú budú za odvoz odpadov platiť,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk. Výsledkom bude spravodlivý systém, ktorý odmení domácnosti podľa ich miery zapojenia do triedeného zberu.

,,Systém ELWIS nám poskytol presné informácie o tom, že máme občanov, ktorí triedia veľmi dobre a produkujú málo odpadu, ale aj o tých, ktorí sa nesprávajú práve zodpovedne,“ opisuje starostka Barbora Ježiková. Aby zamedzili občanom zbavovať sa odpadu mimo evidenciu, postupne budú z verejných plôch odstraňovať aj obecné 1 100 litrové kontajnery. Starostka sa však nebojí, že by týmto krokom vznikali čierne skládky.

Nové výzvy pre obec

Špecifikom obce je nová štvrť rodinných domov. Keďže majú každoročne viac obyvateľov, môžu očakávať, že celkové množstvá odpadu budú rásť. Chcú sa však zamerať na osvetové aktivity a motiváciu, ktorými by dosiahli lepšie triedenie domácností a znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu. „Počet nových nádob na takýto odpad každoročne rastie, no musíme sa zamerať na to, aby ich občania nevykladali poloprázdne a frekvencia ich vývozu sa postupne znižovala,“ konštatuje starostka Barbora Ježiková v súvislosti s nárastom počtu obyvateľov v obci.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár