Už na konci tohto mesiaca, v piatok 29. marca, má Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska opustiť Európsku úniu. Ukončenie viac ako 46-ročného spolunažívania však nateraz nemá jasný scenár, keďže Spojené kráľovstvo, ani členské krajiny nenašli spôsob, ako dosiahnuť vzájomnú dohodu.

Zatiaľ nie je isté ani to, či sa európski lídri s britskou vládou dohodnú na odložení Brexitu. Ak by sa tak stalo, Spojené kráľovstvo by európske spoločenstvo opustilo neskôr ako na konci marca. „Na základe našich skúseností môžeme potvrdiť, že britské podniky sa čo najdôkladnejšie snažili pripraviť na možnosť odchodu bez dohody. Sú však aj firmy, ktoré túto možnosť podcenili alebo nemali dostatok informácií, či skúseností, aby sa prichystali,“ povedala Petra Čorba Stark, Counsel v tíme Corporate M&A advokátskej kancelárie CMS.

Advokátska kancelária CMS pripravila správu s názvom „Pripravení na Brexit?“, v ktorej špecialisti odpovedali na všetky dôležité ekonomické otázky spojené s odchodom Spojeného kráľovstva. „Keďže táto téma je stále živá a neustále sa vyvíja, správu pravidelne aktualizujeme a reflektujeme v nej nové skutočnosti,“ doplnila Petra Čorba Stark.

Slovenské firmy sa nevyhnú clám, či vyšším nákladom

Slovensko exportuje do Spojeného kráľovstva ročne tovary za viac ako 4,5 miliardy eur. Podľa odhadov, o ktorých na konci januára rokovala aj slovenská vláda, môže Brexit zasiahnuť až polovicu z nášho exportu. Slovenská ekonomika by tak bola v regióne strednej a východnej Európy najviac zasiahnutá tzv. tvrdým Brexitom. Problém môžu mať napríklad pobočky zahraničných automobiliek, či výrobcovia zo strojárenského alebo chemického priemyslu. „Ak nepríde k dohode, britské firmy by mali so svojimi zákazníkmi v Európskej únii obchodovať podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Predpokladáme, že to bude viesť k plateniu ciel, zvýšeniu nákladov firiem a zároveň aj k oneskorenému dodaniu tovarov,“ vysvetľuje Petra Čorba Stark. Dokonca aj tovar, na ktorý sa dovozné tarify nebudú sťahovať, bude vystavený oneskorenému dodaniu, keďže sa stane predmetom colného konania.

Zamestnanci po odchode bez dohody

Súčasťou odchodu Spojeného kráľovstva je aj otázka zamestnancov pochádzajúcich z členských krajín. V prípade odchodu bez dohody prestane byť Spojené kráľovstvo súčasťou európskeho režimu voľného pohybu pracovnej sily. „To značne posilní neistotu i medzi Slovákmi, ktorí na britských ostrovoch žijú a pracujú. U časti ľudí pochádzajúcich z členských krajín Únie to dokonca môže vyvolať rozhodnutie, aby Spojené kráľovstvo opustili a vrátili sa do svojej domovskej krajiny, či do iného členského štátu,“ hovorí Petra Čorba Stark. Firmy, ktoré budú nepriaznivo ovplyvnené odchodom Spojeného kráľovstva bez dohody, budú musieť prejsť do núdzového plánovania využitia pracovnej sily alebo výsledkom môže byť aj skutočnosť, že časť zamestnancov budú musieť britské firmy prepustiť. V prípade britských občanov, ktorí zas pracujú v inom členskom štáte, môžu nastať problémy s uznaním ich odbornej kvalifikácie. Odchodom bez dohody by totiž stratili postavenie občana členskej krajiny a možnosť automatického uznávania ich vzdelania a dosiahnutej kvalifikácie. Aktuálny materiál, ktorý sa podrobne venuje rizikám v jednotlivých častiach ekonomiky, je verejne dostupný na webovej stránke spoločnosti CMS.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár