Kríza, ktorú vyvolala pandémia koronavírusu, priniesla pre odvetvie energetiky zásadnú úlohu pri oživení hospodárstva. Dá sa to povedať o akomkoľvek hospodárskom oživení a expanzii za posledných sto rokov – počas tejto doby ropné a plynárenské spoločnosti poskytovali pre krajiny väčšinu energie, ktorá podporila hospodársky rast. Ale tentokrát to vyzerá inak. Odvetvie ropy a zemného plynu bude poháňať hospodárske oživenie nielen prostredníctvom prieskumu a ťažby ropy a plynu, ale aj uľahčením prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a nakoniec na ekonomiku s nulovými emisiami. Medzinárodná právnická kancelária CMS pripravila prehľad výziev a úloh, ktoré ropné a plynárenské spoločnosti v budúcnosti čakajú.

Tlak na zmenu je stále silnejší

Pojem „energetická transformácia“ sa vo všeobecnosti chápe tak, že zahŕňa prechod od fosílnych palív k čistejšiemu energetickému hospodárstvu, od vysokej uhlíkovej intenzity k nižšej intenzite uhlíka a od fragmentovaného energetického sektora k odvetviu, v ktorom je prítomných viacero prvkov (ropa a plyn, obnoviteľné zdroje, doprava, vykurovanie a ďalšie) a ktoré sú navzájom prepojené.

„Tento prechod prebieha už posledné desaťročie, ale za 18 mesiacov, odkedy sme uverejnili správu CMS o prechode energetických spoločností, sa zmenil tlak na tempo týchto zmien. A snaha na zmeny sa neustále zvyšuje. Vďaka tomu má prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo zásadný význam pre firmy, ale aj pre vlády, či spotrebiteľov,“ hovorí Michal Huťan, partner a vedúci lokálneho tímu pre energetiku a infraštruktúru CMS Slovensko.

V posledných mesiacoch zaviedli viaceré krajiny programy očkovania, ktoré môžu priniesť veľmi rýchle ekonomické oživenie. Nevyhnutnou súčasťou zlepšenia stavu hospodárstva krajín sú udržateľné zdroje energie, ktorých využívanie by malo byť súčasťou vládnych politík. „Pandémia spôsobená novým koronavírusom dáva príležitosť, aby sa krajiny transformovali na ekonomiky s nízkymi emisiami uhlíka,“ hovorí Michal Huťan.

Miliardové investície

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej správe z mája tohto roku predpovedá, že investície do ťažby ropy a zemného plynu klesnú v roku 2030 na zhruba polovicu úrovne, s ktorou sa v najbližšom desaťročí počítalo. Podľa správy CMS sektor ropy a zemného plynu na túto výzvu reaguje. Kým v roku 2018 bol nárast investícií do energetickej transformácie firiem 2,9 %, v roku 2020 predstavoval nárast až 4,2 %. Podľa optimistického scenára by investície mohli v nasledujúcom desaťročí zvýšiť až trojnásobne a do roku 2030 dosiahnuť hodnotu až 28 miliárd dolárov. Naopak, pesimistickejší scenár hovorí o investíciách v hodnote 10,4 miliárd dolárov.

Až 10 z 15 veľkých energetických spoločnosti, ktoré analyzovala právnická kancelária CMS, zároveň zverejnilo prísľub čistých nulových emisií do konca roku 2020. Aj keď sumy vynaložené na transformáciu týchto spoločností predstavujú len zlomok z ich celkových investícií, trend a smerovanie v oblasti prechodu na čistejšiu ekonomiku sú jasné.

Z analýzy energetického sektora vyplýva, že ropné a plynárenské spoločnosti sú dnes hlavnými hráčmi na trhoch s čistou energiou, ako aj na dopravnom trhu. Hľadajú rôzne investičné príležitosti na celom svete s cieľom pomôcť diverzifikovať svoje portfóliá. „Mnoho hráčov v tomto odvetví skutočne preformovalo svoje podnikanie tak, aby sa prispôsobili očakávaniam sektora v budúcnosti. Obnoviteľné zdroje a udržateľnú energiu tak prinášajú z okraja ich podnikania do centra ich obchodu. Svoju budúcnosť tak vidia v integrovanej energetike, nielen založenej na čistej rope a plyne,“ dopĺňa Michal Huťan.

Napriek tomu, že päť z 15 veľkých spoločností v sektore je na dobrej ceste k splneniu svojich záväzkov týkajúcich sa emisií prijatých v rámci Parížskej dohody, všetky nie sú dostatočne pripravené na obmedzenie nepriaznivého vplyvu zmeny klímy na dva stupne Celzia. Firmy z odvetvia energetiky tak stoja pred veľkou výzvou a mali by prijať dostatočné opatrenia, aby svoje záväzky dokázali splniť. Experti v správe CMS zároveň očakávajú, že dôjde k ďalšiemu zrýchleniu trendov a energetické spoločnosti postupne začnú plniť svoje záväzky na nulové emisie. Vplyv veľkých hráčov v tomto odvetví je zároveň cítiť aj prostredníctvom ich dodávateľských reťazcov a dôsledky energetickej transformácie tak pocítia aj spotrebitelia.

Viac informácií o energetickej transformácií spoločností nájdete na www.cms.law.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár