Pandémia nového koronavírusu spôsobila, že spoločnosti preniesli prácu svojich zamestnancov do ich domovov. Využívajú pritom firemné zariadenia, pomocou ktorých sa každý deň prihlasujú do firemných systémov a doterajší reálny biznis sa viac premiestnil do virtuálneho sveta. Neznáme prostredie či nedostatočne zabezpečené informačné siete však môžu predstavovať riziko kybernetického útoku a nelegálneho získania citlivých údajov. Táto situácia si vyžaduje kvalitné zabezpečenie informačných systémov i skúsených IT špecialistov.

Ochrana firemných informácií pred možnými útokmi sa tak stáva čoraz dôležitejšou prioritou. Napriek tomu, podľa prieskumu spoločnosti EY, až polovica spoločností nedisponuje funkciami kybernetickej bezpečnosti, ktoré by firemné informačné systémy dokázali pred spomínanými útokmi chrániť. Preto je nevyhnutné zlepšovať ochranné technológie, ako aj zvyšovať kvalifikáciu zodpovedných pracovníkov. Nájsť tých najlepších IT špecialistov na kybernetickú bezpečnosť a etický hacking sa už po tretíkrát snaží súťaž EY Cyber Security Trophy (EY ESO).

Odborná porota súťaže ocení spoločnosti, profesionálov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu. Aj keď firmy vnímajú riziko možných útokov na ich IT systémy, väčšina z nich prijíma bezpečnostné opatrenia až po vážnom kybernetickom bezpečnostnom incidente. Škody, ktoré tak utrpia, by pritom vedeli zásadne znížiť využitím etického hackingu. Ide o nástroj, prostredníctvom ktorého môžu IT špecialisti nájsť slabiny v aplikáciách a informačných systémoch a môžu zabrániť úniku a zneužitiu dôverných firemných údajov.

„Je veľmi dôležité spomenúť, že kým my si užívame všetky vymoženosti moderných technológii, bezpečnostní správcovia, administrátori a operátori dbajú nielen na funkčnosť systémov, ale najmä na ochranu našich citlivých údajov. Cieľom súťaže EY ESO je dostať do popredia práve takých odborníkov, ktorí dokážu včas zachytiť kybernetické útoky a zabrániť im,“ uviedol Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku a predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy.

Víťazom minulého ročníka súťaže sa stal Milan Kyselica, ktorý získal hlavnú cenu súťaže EY Cyber Security Trophy. „Počas súťaže som mohol spoznať ďalších skvelých odborníkov, ktorí sa zaoberajú kybernetickou bezpečnosťou. Tá je mimoriadne dôležitá práve v posledných mesiacoch, keď väčšina z nás opustila svoje kancelárie a pracovala tak, že sa do firemných systémov prihlasovala z domáceho prostredia. Systémy však musíme vedieť zabezpečiť, aby ich nebolo možné napadnúť a prípadne zneužiť citlivé údaje. Taký by mal byť záujem každej spoločnosti,“ uviedol Milan Kyselica.

Viacero kategórií a atraktívne ceny

Víťaza tretieho ročníka v hlavnej kategórii EY Cyber Security Trophy opäť čaká finančná odmena a možnosť zúčastniť sa prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta z EY.

Okrem hlavnej cenyEY oceňuje aj súťažiacich v ďalších kategóriách. V rámci ceny EY ESO Chief Information Security Officer bude vyhlásený CISO roka, jednotlivec pôsobiaci v organizácii. Posudzovať sa budú schopnosti IT špecialistu porozumieť podnikateľskému sektoru z hľadiska kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich špecifických kybernetických hrozieb. Zohľadní sa aj prepracovanosť celkovej bezpečnostnej stratégie v organizácii, ako aj jej zladenie s podnikovou kultúrou a aktívny prístup k výchove používateľov.

V kategórii ESO DNA Born Ethical Hacker sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu a posudzovať sa budú počítačové a sieťové zručnosti, ako aj znalosť operačných systémov a skriptovacích jazykov.

V kategórii EY ESO Cyber Space Innovation budú hodnotené inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a to tak za jednotlivcov, ako za spoločnosti. Víťazi získajú hodnotné ceny spojené so vzdelávaním, či IT vybavenie podľa vlastného výberu.

Všetkým študentom a začínajúcim jednotlivcom a firmám je určená špeciálna cena EY ESO Future Promise, v ktorej bude odborná porota hodnotiť mladé talenty. Víťazovi tejto kategórie venuje EY vzdelávací poukaz a takisto mu umožní stráviť čas s pracovníkmi EY venujúcimi sa kybernetickej bezpečnosti.

Kto sa môže prihlásiť?

Do súťaže sa môže prihlásiť spoločnosť alebo fyzická osoba pôsobiaca v oblasti kybernetickej alebo informačnej bezpečnosti. O víťazoch bude rozhodovať odborná porota zložená z odborníkov v oblasti IT a z akademickej obce:

  • Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku,
  • Martin Orem, víťaz prvého ročníka súťaže, Binary House,
  • Jozef Klein, predseda predstavenstva Asseco Central Europe,
  • Ladislav Hudec, docent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Do súťaže sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať na e-mailovej adrese eyeso@sk.ey.com alebo prostredníctvom webovej stránky www.eyeso.sk, kde nájdete o súťaži viac informácií.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár