Spoločnosti spravujúce súkromný kapitál (private equity) lepšie využili príležitosti na fúzie a akvizície, ktoré vznikli v dôsledku pandémie ako ostatné firmy. Vyplýva to z najnovšieho vydania európskeho prehľadu fúzií a akvizícii, ktoré vypracovala právnická kancelária CMS v spolupráci so spoločnosťou Mergermarket. Správa ponúka komplexné hodnotenie nálady pri uzatváraní dohôd na európskom trhu fúzií a akvizícií. Odráža názory 330 spoločností a firiem so súkromným kapitálom so sídlom v Európe, Amerike, Ázii a Pacifiku a ich očakávania pre európsky trh v nasledujúcom roku.

Podpora ekonomík

Trh zmenilo sprístupnenie vakcín proti ochoreniu COVID-19, nakoľko krajiny sa mohli znovu otvoriť a očkovanie tak podporilo oživenie hospodárskeho rastu. Aj keď sa pandémia zďaleka neskončila, ukazuje sa, že očkovacie programy sú účinné, podporujú znovuinvestovanie a návrat k ekonomickému rastu.

Aj keď ceny aktív počas pandémie vzrástli a obrovské vládne stimuly udržali podniky pred platobnou neschopnosťou, takmer štvrtina respondentov (24 percent) považuje v najbližších 12 mesiacoch investície ocenené nižšou ako reálnou cenou za najdôležitejšiu hybnú silu na realizáciu fúzií a akvizícií. Na strane predaja budú investície podporovať najmä mimoriadne situácie, ktoré firmy prinútia predávať svoje aktíva. Myslí si to viac ako pätina respondentov prieskumu (22 percent).

„Pandémia tiež poukázala na to, ako je ziskovosť podnikania neoddeliteľne spojená s verejným zdravím a sociálnou a environmentálnou stabilitou. Obchodníkov to prinútilo začleniť do svojich stratégií fúzií a akvizícií aj kritériá zodpovedného investovania,“ hovorí Petra Čorba Stark, partnerka a vedúca korporátneho tímu v advokátskej kancelárii CMS v Bratislave. Až tri štvrtiny respondentov očakáva, že sa počas najbližších troch rokoch zvýši kontrola týchto kritérií. Stanú sa tiež dôležitým faktorom počas hĺbkových kontrol firiem, ktoré chcú investori kúpiť.

Fúziám a akvizíciám bude v najbližšom období dominovať odvetvie informačných technológií, médií a telekomunikácií. Očakáva sa, že práve tento sektor si aj v druhej polovici tohto roku udrží silné tempo rastu tak, ako tomu bolo na začiatku roku.

Metodika prieskumu V 2. štvrťroku 2021 spoločnosť Mergermarket uskutočnila prieskum vedúcich pracovníkov z 240 spoločností a 90 firiem z oblasti súkromného kapitálu so sídlom v Európe, Amerike a regiónoch Ázie a Pacifiku o ich očakávaniach pre európsky trh fúzií a akvizícií v nasledujúcom roku. Spomedzi 330 opýtaných vedúcich pracovníkov má 70 percent ústredie v Európe, zatiaľ čo zvyšných 30 percent je rovnomerne rozdelených medzi ostatné regióny. Všetci respondenti boli za posledné dva roky zapojení do transakcií fúzií a akvizícií a 67 percent všetkých respondentov plánuje v nasledujúcom roku vykonať investícií vo forme fúzie a akvizície. Všetky odpovede sú anonymné a výsledky sú uvedené súhrnne.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár