Šéfovia veľkých svetových firiem aktívne hľadajú spôsoby, ako čeliť trojnásobnej hrozbe – následkov pandémie COVID-19, zvyšujúcemu sa geopolitickému napätiu a inflácii. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu medzinárodnej poradenskej spoločnosti EY pod názvom EY CEO Outlook Pulse, ktorý vyšiel tento mesiac.

Prieskum zachytil názory 760 generálnych riaditeľov z celého sveta a odráža vyhliadky, výzvy a príležitosti, ktoré firmy v biznise majú a očakávajú. Ako najväčšie riziko pre podnikanie označili štyria z desiatich (43 percent) označilo pokračovanie alebo návrat opatrení z dôvodu pandémie koronavírusu, vrátane nových lockdownov a problémov v dodávateľských reťazcoch. Toto riziko vnímajú viac v Ázii a Tichomorí (48 percent) ako v Amerike (43 percent) alebo v Európe (41 percent). Generálni riaditelia sa však pripravujú na oveľa väčšie problémy – 35 percent z nich poukazuje na geopolitické napätie a 34 percent na infláciu, pričom oba faktory prestavujú kritické riziká pre rast. Väčšina šéfov (69 percent) predpovedá, že inflácia negatívne ovplyvní výkonnosť a rast ich spoločnosti. Iba 16 percent generálnych riaditeľov tento trend neočakáva.

Zvýšené geopolitické napätie spôsobuje, že 95 percent respondentov mení svoje doterajšie investičné plány, ako aj pripravované finančné operácie. Podľa prieskumu EY to znamená, že v dôsledku geopolitických rizík takmer polovica (43 percent) generálnych riaditeľov odkladá plánované investície až do doby, kým sa situácia nezlepší. Viacerí respondenti (40 percent) zároveň uviedli, že zmeny robia aj vo svojich dodávateľských reťazcoch a premiestňujú prevádzkové aktíva (39 percent). Až tretina šéfov svetových firiem v prieskume hovorí, že na vybraných trhoch ukončí svoje aktivity alebo úplne zastaví plánované investície.

„Podľa generálnych riaditeľov sa už globálna ekonomika nepodá tej ekonomike, ako ju poznali počas minulých rokov. Závažnosť rizík sa môže líšiť podľa geografickej lokality alebo odvetvia, ale je jasné, že firmy čelia dokonalej ekonomickej a geopolitickej hrozbe. Šéfovia firiem tak budú musieť zatiahnuť za páky, aby tieto riziká zmiernili. Pritom si však uvedomujú, že niektoré ich svoje kroky na odvrátenie hrozieb nemôžu plne kontrolovať alebo vznikajú ako vedľajší účinok iných odvetví,“ hovorí Andrea Guerzoni, podpredseda EY pre stratégiu a transakcie.

Viac ako polovica šéfov plánuje fúzie a akvizície

Aby firmy zvládli nasledujúcich šesť náročných mesiacov, využijú generálni riaditelia dva nástroje. Prvým je udržanie si zákazníka ako kľúčového aspektu produktov a služieb (39 percent) a využívanie technológií na zvýšenie lojality zákazníkov (34 percent).

Významná väčšina respondentov (64 percent) má zároveň v úmysle zvýšiť kapitálové investície, pričom iba 14 percent ich plánuje znížiť. Viac ako polovica (52 percent) firiem plánuje v budúcom roku uskutočniť akvizíciu, zatiaľ čo dve pätiny respondentov plánuje aktívne pôsobiť na všetkých trhoch a chce získať, odpredať alebo vstúpiť do nových spoločných podnikov alebo strategických aliancií. Pätina generálnych riaditeľov (21 percent) v prieskume EY uviedla, že nové transakcie budú predstavovať počiatočné investície do podnikania a majú zlepšiť existujúce portfólio firiem alebo získať prístup k novým talentom. Pätnásť percent šéfov uviedlo, že sa budú snažiť získať firmu pôsobiacu na vedľajšom segmente a tak si chcú zabezpečiť nové možnosti pre rast.

„Podnikateľská mapa bola za posledné dva roky prekreslená a pred nami je viac neistoty. Generálni riaditelia preto hľadajú dlhodobé príležitosti na naštartovanie rastu a fúzie a akvizície stále považujú za dôležitú metódu na podporu ich stratégie, ktorou posilnia prevádzkové kapacity a inovácie,“ hovorí Andrea Guerzoni.

Kompletné znenie prieskumu nájdete na ey.com/CEOOutlook

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár