Kým Slovensko stále nemá finálnu podobu Plánu obnovy, ktorý má pomôcť krajine zmierniť negatívne dôsledky pandémie koronavírusu, naši severní susedia sú pri jeho príprave ďalej.

Nový Marshallov plán, takto nazvali Plán obnovy EÚ vo svojej správe odborníci z DNB Bank Polska a spoločnosti Deloitte. Zároveň poukázali na fakt, že Poľsko bude jedným z najväčších beneficientov v rámci celého Plánu obnovy EÚ.

Podľa simulácie zo strany DNB Bank a Deloitte nastane najväčší účinok Plánu obnovy v rokoch 2022 a 2023 a to nárast HDP Poľska o 66,7 mld. zlotých (15 mld. eur) v 2022 a 61 mld. zl (13,6 mld. eur) v roku 2023. Simulácia sa týkala rokov 2021 až 2029, pričom nárast HDP za toto obdobie dosiahne 284 mld. zlotých (v prepočte približne 63 mld. eur. Výsledkom Plánu obnovy bude aj vytvorenie viac ako 155-tisíc pracovných miest.

Autori predpokladajú najväčší nárast pridanej hodnoty v trhových službách, akými sú napríklad stavebníctvo, obchod a ostatné odborné služby nevyhnutne potrebné k obsluhe investícií. Next Generation EU, takýto názov má Plán obnovy Európskej únie po prekonaní pandémie COVID-19, v sebe nesie obrovský potenciál na zvýšenie dopytu a s tým súvisiace výdavky. Okrem spomínaných služieb  na ňom získa spotrebný priemysel.

Poľský plán obnovy bude mať pozitívny vplyv aj na vzájomné poľsko-slovenské obchodné vzťahy. Vzhľadom na obchodné prepojenie oboch krajín a výraznú spoluprácu, ako aj na  vzhľadom na rozširujúcu sa digitalizáciu a novo vznikajúce sektory, môžeme očakávať aj pozitívny vplyv zvýšenia dopytu z Poľska na Slovensko. 

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár