Od začiatku budúceho roka začnú samosprávy so zberom a triedením kuchynského odpadu. Ukladá im to zákon o odpadoch. Výnimku majú iba Bratislava a Košice. Do zberu sa nezapoja ani samosprávy, ktorých obyvatelia kompostujú v kompostovacích zásobníkoch. Dôležitou súčasťou zberu kuchynského odpadu sú hygienické štandardy. Aj keď je ich dodržiavanie náročné, obce dokážu jednoduchými krokmi zvýšiť bezpečnosť zberu a zabezpečiť jeho hygienický priebeh.

Štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie preukázali, že až 80 percent chorôb sa šíri kontaktom. Pri zbere a triedení odpadu je bežné, že smetné nádoby sú vysoko znečistené. Práve preto je dôležité, aby samosprávy mysleli na ochranu zdravia obyvateľov. „S triedením a zberom kuchynského odpadu sú často spojené obavy zo zápachu, výluhov, či iných negatívnych prejavov. Je pravda, že bioodpad môže zapáchať, hniť a lákať škodcov. Je to však len vtedy, ak je zbieraný nesprávnym spôsobom,“ hovorí Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Správny výber nádob na zber

Pri zavádzaní zberu kuchynského odpadu z domácnosti sú dôležité dva kroky. Prvým je zvoliť pohodlný a zároveň účinný systém zberu. Druhým je nájsť miesto, kde sa bioodpad premení na zdroj, napríklad na prírodný kompost. Súčasťou dobre nastaveného systému je, aby mali domácnosti vhodne vybrané nádoby, ktoré spĺňajú všetky hygienické štandardy. V domácnostiach môžeme do nich vyhadzovať zvyšky jedál, potravín, ktoré sú pokazené alebo sú po záruke a odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Nádoby, vhodné na zber kuchynského odpadu, sú ošetrené antibakteriálnou úpravou.

„Všetky rukoväte sú vyrobené z materiálov s takouto ochranou. Je to z dôvodu, že práve tieto časti košov používatelia najčastejšie chytajú a najviac sa na nich vyskytujú rôzne baktérie, či vírusy“ hovorí Martina Gaislová. Okrem antibakteriálnej ochrany rukovätí môžu mať špeciálnu ochrannú úpravu aj celé nádoby na zber kuchynského odpadu.

Výhody špeciálnych nádob

Antibakteriálne vlastnosti nádob boli testované voči riziku krížovej kontaminácie a získali certifikát kvality. Vďaka špeciálnemu ošetreniu sa znižuje zápach a znečistenie nádob. Aj ich samotné čistenie je jednoduchšie a nie sú potrebné agresívne chemické prostriedky. Počas výroby sa totiž používa patentovaná prísada, ktorá sa primiešava do granulátu, z ktorého sú nádoby vyrobené. „Tá zabraňuje prežitiu a rozmnožovaniu škodlivých mikroorganizmov na povrchu. Patentovaná ochrana zabezpečuje elimináciu až 99,9 percenta baktérií E-Coli, listérie a MRSA,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

Pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu je nutné vybaviť domácnosti vhodnou infraštruktúrou. Základom je vybrať správnu nádobu, ktorá by mala byť 7 alebo 10 litrov. Do nich patria kompostovateľné vrecká, ktoré ak sú certifikované a akceptujú ich aj priemyselné kompostárne. Nádoby majú dostatočne veľké otvory, ktoré zabezpečia prevetranie bioodpadu. „Odparovaním vody z bioodpadu sa zníži jeho celková váha aj objem. Vďaka vhodnému výberu nádoby vieme dosiahnuť zníženie objemu až o 30 percent,“ hovorí Martina Gaislová. Zároveň takéto košíky eliminujú nepríjemné pachy, zabraňujú rozmnožovaniu vínnych mušiek a iného hmyzu. Priemerná domácnosť spotrebuje  v košíkoch na kuchynský odpad počas roka približne sto vreciek.

Odvoz kuchynského odpadu z domácností

Účinnosť systému zvýši dostatočná frekvencia vývozov vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Keďže ide o špecifický druh odpadu, je dôležité, aby v nádobách neležal dlhý čas. „Odporúčame, aby sa zber realizoval aspoň jedenkrát do týždňa. Samosprávy si tak zabezpečia lepšie triedenie a vyššiu čistotu vyzbieraného odpadu,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

Ešte lepšie výsledky dosahujú mestá, ktoré zaviedli oddelený zber kuchynského a záhradného bioodpadu. Podľa údajov The Waste and Resources Action Program, organizácie zaoberajúcej sa výskumom v oblasti triedenia biologicky rozložiteľných odpadov, je účinnosť oddeleného triedenia až o polovicu vyššia ako pri spoločnom zbere kuchynského a záhradného bioodpadu. „Aj keď môžu mať obce a mestá vyššie náklady na zvýšenú frekvenciu vývozu takto oddeleného zberu, náklady sa im vrátia v podobne nižších poplatkov za skládkovanie. Menej zaplatia aj za zhodnotenie odpadu, pretože zelený odpad nemusí byť hygienizovaný, kým kuchynský áno. Ak samosprávy zbierajú oba druhy spolu, musia ich spoločne hygienizovať a tak zaplatia viac,“ hovorí Martina Gaislová.

Zavedením správneho systému zberu a likvidácie kuchynského odpadu  samospráva dokáže znížiť množstvo skládkovaného odpadu a ušetrí finančné prostriedky, ktoré by inak vyviezla na skládku.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár