Za posledný rok stúpol počet voľných nehnuteľností, ktoré sú dostupné na prenájom. Okrem bytov po študentoch, či zahraničných nájomcoch pribudli do ponuky aj nehnuteľnosti, ktoré sa ešte donedávna prenajímali na krátky čas formou služby Airbnb. Viac voľných bytov a domov na prenájom spôsobilo, že sa predĺžila doba potrebná na nájdenie nového nájomcu. Vyplýva to z údajov realitnej kancelárie HERRYS, ktorá je najväčšou klasickou realitnou kanceláriou na našom trhu s viac ako 800 transakciami ročne.

Majitelia nehnuteľností majú viacero možností, ako nájsť vhodného nájomníka. Ak si ho rozhodnú nájsť sami, musia s každým záujemcom absolvovať obhliadku a počas celej doby nájmu mať dostatočný prehľad o platbách, či požiadavkách nájomcov. „Netreba zabúdať ani na právnu stránku prenájmu, aby zmluvu, ktorú majiteľ s nájomníkom uzatvorí, bola pre obe strany vyvážená. Rovnako dôležitou súčasťou nájmu je aj poradenstvo v ďalších oblastiach,“ hovorí Martin Bečár, právnik a zakladajúci partner realitnej kancelárie HERRYS.

Aby sa prenájom nestal pre majiteľa nehnuteľnosti nočnou morou, môže pri procese hľadania nájomníkov využiť možnosť zastúpenia realitnou kancelárioua to od zverejnenia inzerátu, cez obhliadky so záujemcami, až po uzatvorenie nájomnej zmluvy a udržiavania pravidelného kontaktu s nájomníkom. Ide o službu rent management, ktorú ako prvá na náš realitný trh priniesla realitná kancelária HEERYS. Vznikla ako odpoveď na prianie prenajímateľov a je určená pre každého vlastníka nehnuteľnosti, ktorý má záujem o jej prenájom. „Službou vytvoríme dlhodobý vzťah medzi realitnou kanceláriou a prenajímateľom, ktorému umožníme dlhodobo dosahovať väčšiu obsadenosť. Výsledkom je vyšší výnos z prenájmu a menšie starosti týkajúcich sa vzťahu s nájomcom,“ vysvetľuje Martin Bečár.

Ako systém funguje

Základom je výhradná spolupráca medzi majiteľom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou HERRYS. Na jej základe prejdú všetky povinnosti na realitného agenta kancelárie, ktorý hľadá nájomcu, uzatvorí s ním nájomnú zmluvu, odovzdá mu nehnuteľnosť a zostáva s ním v pravidelnom kontakte počas celej doby nájomného vzťahu. Ak skončí doba dohodnutého nájmu, realitná kancelária nehnuteľnosť preberie a odovzdá ju už novému nájomníkovi. Tým, že agent ostáva v komunikácii s nájomcom počas celej doby nájmu, vie efektívne nájsť nového nájomníka ešte predtým, ako dôjde k ukončeniu nájmu s pôvodným nájomcom. „Ten má spravidla podpísanú zmluvu vopred a je pripravený nasťahovať sa. Majiteľovi sa tak snažíme zabezpečiť plynulú obsadenosť jeho nehnuteľnosti,“ hovorí Martin Bečár. Ak majiteľ nehnuteľnosti prejaví záujem, môže byť prítomný pri všetkých úkonoch. Zároveň platí, že agent robí všetky úkony výhradne so súhlasom majiteľa.

Problémy pre majiteľa nenastanú ani v prípade, ak nájomca predčasne skončí nájomný vzťah. Úlohou realitnej kancelárie nie je len nájdenie prvého nájomcu, ale jej snahou je byť k dispozícii počas celej doby nájmu ako sprostredkovateľ a poradca. Môže sa stať, že nájomcovi sa zmení životná situácia a chce predčasne ukončiť nájom. Keďže v rámci služby rent management vie o tejto skutočnosti realitná kancelária v predstihu, pripraví ukončenie zmluvy a príslušné dokumenty. Čo je však dôležité, pred skončením pôvodného nájmu sa snaží nájsť nového nájomcu tak, aby bola nehnuteľnosť kontinuálne prenajatá.

V rámci uzavretej zmluvy o rent managemente zaplatí majiteľ za všetky služby odmenu vo výške jedného nájomnéhoa to pri podpise nájomnej zmluvy. Ak trvá nájomný vzťah napríklad dva alebo tri roky, tak prenajímateľ už iný poplatok neplatí. Naopak, ak nájomca odíde do 6 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy, tak realitná kancelária hľadá nového nájomcu bezodplatne. V prípade, že nájomca odíde v intervale od siedmeho do jedenásteho mesiaca po podpise zmluvy, tak je pri sprostredkovaní nového nájomcu poskytnutá alikvotná zľava.

Služby v rámci rent managementu

Okrem efektívneho a kontinuálneho prenájmu, či poradenstva počas doby spolupráce, prechádza komunikácia na agenta realitnej kancelárie. Realitná kancelária počas celej doby nájmu komunikuje tak s nájomcom, ako aj s majiteľom a notifikačný systém realitnej kancelárie upozorňuje na kontrolu realizovaných a prijatých úhrad spojené s prenájmom. „V prípade, ak nám prenajímateľ avizuje, že sa nájomca dostal do omeškania, okamžite túto vec rieši maklér a v prípade potreby aj právnik. Prenajímateľovi to umožňuje dosiahnuť lepšiu platobnú disciplínu nájomcov a tým vyšší výnos z prenájmu,“ hovorí Martin Bečár.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár