Očkovanie detí, ale aj dospelých ľudí, je dnes veľmi diskutovanou témou. Aj keď má svojich odporcov, očkovanie nám zabezpečuje ochranu pred chorobami, s ktorými sme sa naposledy stretli pred niekoľko desiatkami rokov. Vďaka očkovaniu sa na celom svete zachráni jeden až tri milióny životov ročne. Európska komisia chce svojimi novými odporúčaniami posilniť spoluprácu členských krajín proti chorobám, ktorým sa dá zabrániť práve očkovaním.

Hrozia epidémie

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb však v niektorých krajinách EÚ hrozia v dôsledku nedostatočného očkovania bezprecedentné epidémie osýpok a znova sa objavujú choroby, ktorým možno očkovaním predchádzať. Od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 bolo nahlásených 14 813 prípadov osýpok,  z prípadov, kde bol známy stav očkovania sa zistilo, že  86 percent nebolo zaočkovaných. ECDC odhaduje, že najmenej 40 000 osôb každoročne zomiera na chrípku, čiastočne v dôsledku nízkej zaočkovanosti.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Očkovanie je jedným z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších opatrení v oblasti verejného zdravia, ktoré boli vyvinuté v 20. storočí. Ako lekára ma veľmi zarmucuje, keď vidím umierať deti v dôsledku nízkej zaočkovanosti, obáv z očkovania či nedostatku očkovacích látok. Infekčné choroby sa nezastavia na hraniciach štátov. Ak zlyháva imunizácia v jednom členskom štáte, ohrozuje sa tým zdravie a bezpečnosť občanov v celej EÚ. Je v záujme nás všetkých v tejto oblasti spolupracovať.“

Ohrozené môžu byť všetky členské štáty

Ak sa znižuje miera zaočkovania v jednej členskej krajine, ohrozuje sa tým zdravie a bezpečnosť v celej Európskej únii. Európska komisia preto pripravuje opatrenia v troch oblastiach. Jednou je riešenie problému váhavého prístupu k očkovaniu a zlepšeniu zaočkovanosti. Druhou oblasťou sú udržateľné politiky v oblasti očkovania v EÚ a treťou je koordinácia celej Únie a jej príspevok k celosvetovému zdraviu.

Komisia a členské štáty majú podľa návrhu prijať 20 opatrení, vďaka ktorým by sa do roku 2020 dosiahol, okrem iného, cieľ 95-percentnej miery zaočkovanosti na osýpky. Zároveň by sa zaviedli pravidelné kontroly stavu očkovania a do roku 2019 by vznikol európsky informačný portál o očkovaní, zaistila by sa odborná príprava pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a zriadil by sa európsky systém výmeny informácií.

O návrhu Komisie sa bude v ešte rokovať v Rade EÚ. Cieľom je prijať ho do konca roku 2018 s okamžitým nadobudnutím platnosti.

,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár