Zero waste, recyklácia, kompostovanie či separovanie. Tieto výrazy počúvame čoraz častejšie, no ich aplikácia v praxi je už o niečom inom. Projekt Hovorme bez obalu motivuje ľudí, aby sa zamysleli nad tvorbou a zaobchádzaním s odpadom. Ich cieľom je predstaviť ľuďom bezodpadovú filozofiu v praxi aj prostredníctvom workshopov na Tyršáku.  

Žijeme v dobe, ktorú charakterizuje slovo viac. Chceme všetko lepšie, krajšie, novšie a drahšie. Zero waste je filozofia, ktorá hovorí aj o striedmosti a zodpovednom užívaní si života. Nemusíme sa stať mníchmi, ktorí takmer nič materiálne nepotrebujú a celý život sa postia. Stačí sa poobzerať okolo seba a začať malými krokmi. Kupovať to, čo naozaj potrebujeme, jesť zdravšie, zredukovať obaly, igelitové vrecká či tašky a prerábať veci, ktoré by inak skončili v koši.

Každý z nás môže urobiť malé kroky, ktoré v konečnom dôsledku urobia veľkú a pozitívnu eko stopu

Základom je všímať si svet okolo nás aj možnosti, ktoré nám eko, green či zero waste filozofie ponúkajú. Aj preto vznikol projekt hovormebezobalu.sk, ktorý realizuje občianske združenie NQ,L point v rámci podpory informovania v oblasti ochrany životného prostredia. Návštevníci Tyršáku v Bratislave majú počas júla a augusta možnosť naučiť sa pracovať s odpadom a zistiť, čo v praxi znamená zero waste život. Spojenie s Tyršákom nie je náhodné, keďže mestská pláž má ekológiu vo svojom DNA a funguje na princípe zero waste, pričom všetok odpad kompostuje a venuje sa aj vzdelávaniu v oblasti ekológie.

Zaujíma vás téma zodpovednejšieho prístupu k našej planéte? Navštívte workshopy na Tyršáku v Bratislave:

Predchádzanie vzniku odpadov a filozofia Zero waste

04/07/2022 – 18:00

Využitie bio odpadu a správne kompostovanie

06/07/2022 – 18:00

Správna recyklácia rôznych druhov odpadov

24/07/2022 – 12:00

24/07/2022 – 14:30

Predchádzanie vzniku odpadov a filozofia Zero waste

01/08/2022 – 18:00

Využitie bio odpadu a správne kompostovanie

03/08/2022 – 18:00

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár