Cestujuci su chraneni aj pri zahranicnej ceste vlakom

Cestovanie vlakom na dlhšie trate do zahraničia má svoje čaro. Kto stojí o takýto zážitok, môže sa ísť vlakom v lete schladiť do rakúskych Álp, alebo si to môže namieriť vlakom aj do Chorvátska. Pri cestovaní vlakom majú cestujúci svoje práva obdobne,ako pri cestovaní lietadlom.

Spoločné pravidlá platia vo všeobecnosti na všetky cesty a služby železničnej prepravy v rámci krajín Únie. Je potom na samotnom rozhodnutí členskej krajiny, či tieto pravidlá bude uplatňovať aj na vnútroštátnu železničnú prepravu, teda na mestské, prímestské a regionálne železničné spojenia.

Jednotná cenová politika

Ak si kupujete lístok vo Viedni a máte nemierené do susedného Nemecka, rakúsky železničný dopravca vám nesmie účtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete. Ceny u daného dopravcu na danú trasu sú teda rovnaké pre všetkých cestujúcich. Samozrejme, dopravca môže uplatňovať rôzne komerčné zľavy alebo reklamné kampane, počas ktorých ponúka úľavu na cestovnom.

Zrušenie alebo meškanie vlaku

Cestujuci su chraneni aj pri zahranicnej ceste vlakom

Ak sa stane, že váš vlak má meškanie alebo bol dokonca zrušený, železničný dopravca vás musí primerane informovať o situácii, ktorá vznikla. Ak vaše meškanie do cieľovej stanice bude minimálne hodinu, máte nárok na zrušenie cesty a okamžité vrátenie ceny lístka. Ak ste sa už nachádzali na ceste, môže vám vzniknúť aj nárok na spiatočnú prepravu do východiskovej stanice, ak cesta už nespĺňa účel vo vzťahu k vášmu pôvodnému plánu cesty.

Ak sa rozhodnete nevrátiť do východiskovej stanice a je možné pokračovať v ceste do vášho cieľa, železničný dopravca vám môže zabezpečiť prepravu pri najbližšej príležitosti alebo v neskoršom termíne podľa vášho výberu a to vždy za porovnateľných prepravných podmienok. Nárok na náhradnú prepravu máte aj vtedy, ak vlak už nemôže pokračovať v ceste a príde k zastaveniu dopravy.

Ak už máte meškanie, máte nárok aj na jedlo a občerstvenie a to vždy primerané k dĺžke vášho čakania na nový spoj alebo na možnosť pokračovať v ceste ďalej. Ak budete pokračovať v ceste až na druhý deň, vzniká vám nárok na ubytovanie.

Pokračovanie v ceste podľa pôvodného plánu alebo využitie náhradnej prepravy až do cieľovej destinácie vám zaručuje nárok na finančnú náhradu. V prípade, že meškanie trvalo jedno až dve hodiny, máte nárok na kompenzáciu vo výške 25 percent z ceny lístka. Ak bolo meškanie viac ako dvojhodinové, výška odškodnenia je až 50 percent z cestovného. Avšak pozor! Ak vás dopravca o možnom meškaní či problémoch informoval vopred pred kúpou lístku, na náhradu nemáte nárok.

Nie vždy sme spokojní s tým, ako sa náš problém pri cestovaní vyriešil na mieste. V takom prípade sa môžete sťažovať priamo u železničného dopravcu a ten vám musí do jedného mesiaca na vašu sťažnosť odpovedať. Ak ani odpoveď dopravcu nebude pre vás dostatočná, môžete sa obrátiť na príslušný vnútroštátny kontrolný úrad v danej krajine.

Strata alebo poškodenie batožiny

Cestovanie na dlhé vzdialenosti znamená, že si so sebou berieme aj väčšiu cestovnú batožinu. V prípade, že príde k jej strate alebo poškodeniu počas prepravy, máme nárok na adekvátnu náhradu. To však neplatí, ak ste si batožina nedostatočne chránila obsah alebo ste prepravovali veci, ktoré sú podľa prepraveného poriadku z prepravy vylúčené.

Cestujuci su chraneni aj pri zahranicnej ceste vlakom

Výška odškodného za stratu alebo poškodenie batožiny závisí od toho, či viete alebo neviete preukázať hodnotu stratených predmetov v batožine. Ak dopravcovi preukážete hodnotu napríklad potvrdením o kúpe, máte nárok na náhradu škody do 1330 eur za každú cestovnú batožinu. Ak hodnotu prepravovaných vecí preukázať neviete, výška odškodnenie klesá na 330 eur za kus batožiny.

Stávajú sa aj prípady, kedy prídu k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu pri vlakovom nešťastí. V takom prípade mate vy alebo vaši pozostalí nárok na náhradu škody vo výške 1500 eur za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny a to bez ohľadu na to, či ste ju mali alebo nemali zapísanú ako cestovnú batožinu.

Zranenie alebo usmrtenie počas cestovania

Vlakové nešťastia prinášajú so sebou rôzne vážne zranenia cestujúcich alebo dokonca aj ich usmrtenie. Ak sa tak stane, železničný prepravca vyplatí vám alebo vašim pozostalým náhradu škody alebo zálohovú platbu vo výške, ktorá je potrebná na uspokojenie bezprostredných finančných potrieb. Dopravca tak musí urobiť do 15 dní od určenia totožnosti osoby, ktorá má nárok na náhradu škody. Ak príde k usmrteniu z dôvodu vlakového nešťastia, minimálna výška zálohových platieb je 21000 eur na osobu.

Cestovanie prináša so sebou aj menej príjemné situácie a preto je potrebné poznať vaše práva. Aby ste sa vyhli prípadných neželeným situáciám, odborníci odporúčajú pred cestou uzatvoriť si komerčné cestovné poistenie. Využiť môžete poistenie na jednotlivú cestu alebo uzatvoriť celoročné poistenie za zvýhodnených podmienok. Takéto celoročné poistenie v súčasnosti ponúkajú banky aj v rámci balíka služieb vášho bankového účtu.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár