Ples v opere každoročne poukazuje na celospoločenské problémy, ktoré si zaslúžia pozornosť širokej verejnosti. Toto významné podujatie už desať rokov nesie prívlastok dobročinné. Príspevky od vzácnych hostí putovali každý rok v plnej výške na naplnenie jeho charitatívneho poslania. Na ostatnom 18. ročníku Plesu v opere podporili hostia jeho dobročinný účel rekordnou sumou 254 620 eur. Ochota pomáhať prostredníctvom tohto významného podujatia pretrváva a Ples v opere sa aj tento rok teší veľkej  pozornosti zo strany svojich podporovateľov.

Ples v opere už desať rokov v našej spoločnosti otvára verejnú diskusiu o témach, ktoré si zasluhujú špeciálnu pozornosť a svojim výťažkom podporuje dôležité oblasti nášho života. „Nesmierne si vážime, že s pomocou hostí a podporovateľov Plesu v opere sa v  uplynulých rokoch podarilo na dobročinné účely vyzbierať už takmer 1,8 milióna eur. Vďaka tejto úctyhodnej sume sme mohli podporiť viaceré deficitné oblasti,“ priblížila Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere a správkyňa Nadácie Orange.

Vyzbierané finančné prostriedky v plnej výške putovali na podporu Detského kardiocentra, pomohli vzniku šiestich perinatologických centier, ktoré sa špecializujú na starostlivosť o predčasne narodené detí a tiež na zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny. Svojou aktivitou Ples v opere významne prispel k tomu, že dnes sa v spoločnosti vie o problematike včasnej intervencie. Túto tému podujatie podporilo z výťažkov svojho 16. a 17. ročníka a taktiež sa zaslúžilo o vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne.

Aj v minulom roku na Slovensku otvoril dobročinný Ples v opere dôležitú tému, a to vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Vďaka vyzbieraným financiám sa pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska okrem iného spustil projekt Škola inkluzionistov. V rámci projektu sa na 20 vybraných školách otvoril priestor na rozvoj vzdelávania rešpektujúceho individuálne potreby všetkých detí. Cieľom projektu je, aby boli školy schopné pracovať s rozmanitosťou jednotlivých detí, dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky ich rôznorodým potrebám a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez ohľadu na rozdielnosť.

S podporou legendárnej Emílie Vášáryovej

Slovenská herečka, renomovaná pedagogička Emília Vášáryová a členka Čestného plesového výboru je zároveň od roku 2016 aj ambasádorkou dobročinného poslania. Ako nositeľka a šíriteľka dobročinnej myšlienky plesu pomáha napĺňať jeho charitatívny rozmer. „V živote je dôležité všímať si osudy druhých ľudí, poznať ich každodenné boje a podať im pomocnú ruku. Sú príbehy, ktoré si obzvlášť zasluhujú našu pozornosť a je potrebné o nich v našej spoločnosti hovoriť hlasnejšie. Pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, je aj hlavným poslaním Plesu v opere. Som hrdá, že toto významné podujatie už po desiatykrát nesie prívlastok dobročinné a na Slovensku každým rokom otvára dôležité celospoločenské témy,“ povedala Emília Vášáryová.

Ľudí, ktorí môžu a chcú pomáhať je na Slovensku stále veľa

Záujem o účasť na Plese v opere prejaví každoročne mnoho osobností Slovenska. Potvrdzuje to aj fakt, že kapacita 19. ročníka je už dva mesiace pred konaním tohto významného podujatia naplnená. Práve dobročinný rozmer je to, čo hostí Plesu spája a motivuje ich k opakovanej účasti. Vďaka pomoci významných osobností z oblasti medicíny, kultúry, vedy, športu, politiky a tretieho sektora a v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenska bude dobročinný Ples v opere aj v tomto roku pokračovať v podpore programu inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár