Vojna u nášho východného suseda vyháňa z domovov státisíce civilného obyvateľstva. Mnohí z nich prekračujú aj slovensko-ukrajinské hranice a potrebujú informácie, ktoré im zaručia bezproblémový pobyt na našom území. Medzinárodná právnická kancelária CMS pripravila súhrn odpovedí na základné právnické otázky, ktoré utečencom umožnia získať legálny pobyt na Slovensku, či pracovné povolenie. Informácie sú dostupné v anglickom i ukrajinskom jazyku na webe právnickej kancelárie CMS.

Vstup na Slovensko bez víz a dokladov

Slovenská republika po vypuknutí vojnového konfliktu umožňuje bezvízový vstup všetkým osobám na úteku pred vojnou. Občania Ukrajiny s biometrickým pasom môžu vstúpiť na Slovensko v bezvízovom režime a zdržiavať sa na Slovensku bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období. Slovenská republika umožňuje vstup aj osobám cestujúcim bez platného cestovného dokladu (t. j. biometrického pasu) po individuálnom posúdení. „Osobám bez platného cestovného pasu sa odporúča nosiť so sebou ďalšie doklady, napríklad nebiometrický pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo povolenie na pobyt na Ukrajine,“ vysvetľuje právnik Pavol Kundrik z právnickej kancelárie CMS.

Ak hranicu prekračujú rodičia s deťmi, odporúča sa mať so sebou aspoň rodný list dieťaťa. Okrem toho nie je potrebný pas ani doklad o očkovaní pre domáce zvieratá, ktoré majú prinášajú so sebou. V tomto prípade je na každom hraničnom priechode potrebné vyplniť príslušný ohlasovací dokument.

Po príchode na Slovensko môžu obyvatelia Ukrajiny využiť jednu z viacerých možností na zotrvanie na našom území formou žiadosti o:

  • prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku,
  • dočasné útočisko,
  • medzinárodnú ochranu (napr. azyl, doplnková ochrana).

„Okrem toho sa EÚ rozhodla uviesť do platnosti smernicu o minimálnych normách na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb. Táto smernica umožní ukrajinským občanom utekajúcim pred vojnou získať povolenie na pobyt na jeden rok, ktoré sa môže automaticky predĺžiť o dve šesťmesačné obdobia, maximálne na jeden rok,“ dopĺňa Pavol Kundrik.

Ako dlho môžu utečenci zostať na Slovensku?

Slovensko umožňuje osobám na úteku pred vojnou krátkodobé pobyty do 90 dní. Navyše, na základe Smernice o dočasnej ochrane bude ukrajinským občanom utekajúcim pred vojnou poskytnutá dočasná ochrana na jeden rok, ktorá sa môže automaticky predĺžiť o dve šesťmesačné obdobia maximálne na jeden rok.

Zamestnávanie utečencov z Ukrajiny

Ak získa obyvateľ Ukrajiny štatút dočasného útočiska, má nárok pracovať pre spoločnosť so sídlom na Slovensku bez pracovného povolenia a má nárok na základnú zdravotnú starostlivosť. V prípade, že sa rozhodne pre inú možnosť pobytu na Slovensku, napríklad trvalý pobyt alebo azyl, budú platiť iné špecifické podmienky. Osoba požívajúca dočasnú ochranu podľa Smernice o dočasnej ochrane však bude môcť na Slovensku pracovať aj bez pracovného povolenia.

Poskytnuté informácie sú aktuálne k 7. marcu 2022 a medzinárodná právnická kancelária ich bude pravidelne aktualizovať podľa prijatých zmien.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár