Od začiatku júla budú musieť všetci podnikatelia, teda napríklad živnostníci, drobní farmári, či iné samostatne zárobkovo činné osoby, komunikovať s Finančnou správou len elektronicky.

Pre povinnosť elektronicky komunikovať musia byť splnené dve podmienky – podnikateľom musí byť fyzická osoba a zároveň, podnikateľ musí byť zaregistrovaní ako platiteľ dane z príjmu.

Ako začať elektronicky komunikovať?

Pri registrácii musíte navštíviť webovú stránku Finančnej správy. Prihlásiť sa môžete troma spôsobmi. Buď využijete váš občiansky preukaz s elektronickým čipom, alebo sa prihlásite pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu. Treťou možnosťou je využiť dohodu o elektronickom doručovaní. V takom prípade uzatvorí podnikateľ so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na príslušnom daňovom úrade. Ak platíte aj spotrebné dane, rovnakú dohodu uzatvoríte aj s colným úradom.

Termíny, termíny, termíny

Všetci živnostníci, či drobní podnikatelia, ktorí si podanie daňového priznania odložili na jún alebo september, či podnikatelia, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca, sa musia jedným z troch spôsobom zaregistrovať. Finančná správa na svojom portáli odporúča, aby tak urobili čo najskôr, pretože akékoľvek podanie po 1. júli už budú musieť urobiť len elektronicky. Takže žiadne vyplnené tlačiva už daniari neprevezmú.

Ak nemáte odložené podanie daňového priznania na jún alebo september, či nemáte zamestnancov, registráciu na elektronickú komunikáciu môžete urobiť aj neskôr. Nesmie to však byť do termínu na podanie akéhokoľvek iného daňového podania. Napríklad ku dňu podania priznania z motorových vozidiel alebo k dani z príjmov za rok 2018. V každom prípade bude dobré, aby ste si elektronickú komunikáciu zriadili. Finančná správa odhaduje, že samotný proces registrácie a autorizácie trvá v priemere tri pracovné dni.

Prehľad termínov a povinností pre fyzické osoby

Daňové priznania podáme už len elektronicky Zdroj: Finančná správa

Živnostníci, zaujíma vás elektronická komunikácia? Všetky informácie sú dostupné na portáli finančnej správy.

,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár