Európska komisia každoročne udeľuje Európsku cenu za podporu podnikania (EEPA – European Enterprise Promotion Awards) najlepším projektom malých a stredných firiem a v tomto roku dosiahlo skvelý úspech aj Slovensko. Medzi tri najlepšie sa v kategórii Podpora udržateľnej transformácie dostalo technologické riešenie pre zvyšovanie miery triedenia odpadov v samosprávach od spoločnosti JRK Slovensko pod názvom ELWIS.

„Sme nesmierni hrdí, že po víťazstve v národnej súťaži zabodoval náš slovenský projekt elektronickej evidencie odpadov aj na medzinárodnom fóre. Je to neskutočný zážitok dostať sa medzi tri najlepšie projekty a je to pre nás obrovská motivácia do ďalšej práce. Snažíme pomáhať riešiť problémy v oblasti odpadového hospodárstva inovatívnym a zodpovedným spôsobom. Vďaka patrí odvážnym slovenským samosprávam, ktoré elektronickú evidenciu už úspešné zaviedli a vidia, aké reálne výsledky im v predchádzaní vzniku odpadu a v boji so znižovaním jeho množstva smerujúceho na skládky prináša. Každý deň tak každý z nás môže prispievať k lepšiemu životnému prostrediu, pretože planétu máme len jednu. A ako sa k jej ochrane postavíme dnes, tak zásadným spôsobom to ovplyvní podmienky života ďalších generácií. Veľmi si ceníme, že naša snaha nevychádza nazmar a opäť sme dokázali, že slovenskí podnikatelia vedia prinášať kvalitné riešenia na vysokej úrovni,“ hovorí Marián Kobolka, spolumajiteľ spoločnosti JRK Slovensko.

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní projektov, ktoré sú zamerané na podporu podnikov a podnikania. Ocenenie má poukázať a predstaviť príklady úspešných a najlepších postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť budúcich podnikateľov. V polovici septembra zasadala odborná komisia súťaže, ktorej členmi sú zástupcovia Európskej komisie, podnikateľských asociácií, akademickej obce, súčasného predsedníctva Rady EÚ, ako aj posledného víťaza Veľkej ceny poroty. Porota posudzovala celkovo 47 národných projektov z 28 krajín.

Počas tohto týždňa komisia vybrala v každej kategórii TOP 3 projekty a v Podpore udržateľnej transformácie sa spolu so slovenským riešením pre odpadové hospodárstvo dostali súťažiaci z Portugalska a Slovinska. Všetky projekty poskytujú nové spôsoby, ako optimalizovať využitie vody v budovách, zefektívniť nakladanie s mestským odpadom a zapojiť deti ako ochrancov klímy budúcnosti.

Ako ELWIS funguje

zdroj: JRK Slovensko

Elektronická evidencia odpadov bola vytvorená na základe dlhoročnej spolupráce so slovenskými samosprávami a poznania ich požiadaviek. Je reakciou na to, čo mestám a obciam doteraz v riadení odpadového hospodárstva chýbalo.  Vďaka systému má každá domácnosť vrecia či nádoby s jedinečnými QR kódmi, či elektronickými čipmi. Počas zberu odpadu sú skenované čipy aj QR kódy a samospráva tak sleduje každú domácnosť a vie nielen to, koľko odpadu vyprodukuje, ale aj to, ako dobre separuje. Od tohto poznania je už len krok k efektívnemu zavedeniu množstvového zberu.

Systém zavedeného odpadového hospodárstva ELWIS je plne automatizovaný. Načítavanie údajov z čipov nádob je realizovaný zariadením upevneným na zberovom vozidla a dáta sú automaticky odosielané do systému. Samospráva tak ihneď po zbere získava kompletný a zrozumiteľný prehľad, ktorý jej umožňuje rýchlu analýzu stavu, benchmark v rámci období či domácností. Môže tak nastaviť opatrenia smerujúce k jasnému a konkrétnemu postupu s cieľom zvýšiť mieru triedenia. Pridanou hodnotou systému je odborné poradenstvo a pomoc pri nastavovaní odpadového hospodárstva samosprávy skúseným tímom odborníkov a systém zároveň umožňuje zásadné zníženie množstva komunálneho odpadu, nárast miery triedenia a menej vyložených nádob.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár