Darovanie dvoch percent z daní

Zamestnanci, ktorým robil daňové priznanie ich zamestnávateľ, môžu darovať časť svojich daní, do konca apríla.

Aj v tomto roku môže každý z nás poukázať dve percentá z daní rôznym neziskovým, či charitatívnym organizáciám. Pomôcť tak môžeme napríklad našim deťom v materských školách, podporiť môžeme klub mladých športovcov, či uľahčiť bežný život zdravotne znevýhodneným ľuďom. Dobrou správou je, že nás to nestojí ani cent navyše, pretože dve percentá poukážeme z daní, ktoré sme už štátu zaplatili. Daňovému úradu len musíme oznámiť, komu naše dane chcem poukázať. Minimálna suma, ktorú môžeme darovať, sú tri eurá.

Ak ste si podávali daňové priznanie sami, dve percentá ste museli darovať už do 3. apríla, kedy bol posledný deň na podanie daňového priznania. V ňom bolo potrebné uviesť názov organizácie, ktorú ste chceli podporiť.

Ak ste však zamestnanec, máme pre Vás dobrú správu. Podporiť Vaše deti, či známych zo zaregistrovaných organizácií môžete do 30. apríla. Stačí, ak Vám zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zaplatení dane a vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent z daní. Vo vyhlásení uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu dvom percentám z už zaplatenej dane. Oba dokumenty, teda potvrdenie od zamestnávateľa a vyhlásenie o poukázaní dane, už len pošlete alebo osobne odnesiete na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Ak ste počas minulého roka aj pomáhali rôznym spolkom, či organizáciám ako dobrovoľník, darovať môžete ešte viac zo zaplatených daní. Ak ste odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môžete venovať spolu až 3 percentá. K takom prípade potrebujete okrem spomínaných dvoch tlačív priložiť aj potvrdenie z organizácie, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali.

Za predchádzajúci rok, teda za zdaňovacie obdobie 2016, prispeli Slováci zaregistrovaným organizáciám 60,93 milióna eur a priemerne každá zaregistrovaná organizácia dostala 4740,17 eur.

Kde nájdete dôležité dokumenty a informácie?

Zoznam všetkých zaregistrovaných organizácií pre rok 2017 nájdete na stránke www.dvepercenta.sk.

Formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane nájdete na stráne www.financnasprava.sk v sekcii Formuláre – Vzory tlačív – Daň z príjmov fyzických osôb.

,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár