Spoločnosť EY uvoľní pre všetkých užívateľov nástroje založené na metóde dôkazov s nulovou znalosťou (Zero-Knowledge Proof; ZKP), pomocou ktorých možno uskutočňovať zabezpečené privátne transakcie na verejnej blockchainovej sieti. Blockchain je špeciálny druh databázy, ktorá uchováva neustále sa rozširujúci počet záznamov a tie sú chránené pred neoprávnenými zásahmi najmä z vonkajšieho prostredia. Firmy tak môžu efektívnejšie chrániť svoje vlastné informácie, ako aj údaje a transakcie svojich klientov. EY sa touto prelomovou technológiou zaoberá veľmi aktívne tak na globálnej, ako aj na lokálnej úrovni. Spoločnosť doteraz založila EY blockchain huby v New Yorku, Londýne a v Trivandrume v Indii. V tejto oblasti je aktívny aj slovenský tím oddelenia podnikového poradenstva a kybernetickej bezpečnosti. Technológia blockchain má potenciál zásadne zmeniť štruktúru a parametre podnikania v takmer každom odvetví.

„V EY sa pozeráme na racionálne využitie technológie blockchain v praxi. V našej slovenskej kancelárii sme vytvorili príklady, na ktorých môžeme potenciálnemu záujemcovi ukázať, ako blockchain funguje. Dokážeme vytvoriť aj prototyp na mieru, aby si zákazník mohol vyskúšať vlastnú distribuovanú aplikáciu využívajúcu sieť blockchain.“ hovorí Mikuláš Zalai, senior manažér oddelenia podnikového poradenstva EY.  „Pripravili sme tiež niekoľko praktických komunikačných protokolov a prototypov aplikácií využívajúcich technológie blockchain, ako napr. „Blockchain ako kontrolný mechanizmus proti stáčaniu kilometrov“ alebo „Rozšírenie viditeľnosti a efektívna komunikácia v ekosystéme dodávateľského reťazca“ dopĺňa Mikuláš Zalai.

Prelomovú technológiu prestavila EY v októbri 2018 na konferencii Ethereum Devcon organizovanej v Prahe. Prvý súbor aplikácií zahŕňal prototyp nástrojov a služieb EY Ops Chain, resp. ucelený súbor vlajkových riešení spoločnosti EY prispôsobený na používanie na verejnom blockchaine Etherea. Jeho súčasťou bol vzorový model dodávateľského reťazca, začlenený do verejnej siete Ethereum, využívajúci mechanizmus ZKP pre privátne transakcie. V rámci sprievodného programu uvedenej konferencie mali vývojári a hackeri za úlohu pokúsiť sa prelomiť šifrovací algoritmus a odhaliť tak dôverné informácie. Tímy EY už od prvého predstavenia pôvodného riešenia pracujú na jeho zdokonaľovaní, pričom uplatňujú mechanizmus ZKP. „Zaistiť bezpečnosť verejných blockchainových sietí je prioritou spoločnosti EY. Najrýchlejší spôsob, ako daný bezpečnostný mechanizmus efektívne rozšíriť, je uvoľniť ho na verejné používanie. Všeobecne akceptovaný štandard zabezpečenia dosiahneme len tak, že dané riešenie poskytneme voľne k dispozícii a jeho funkčnosť overíme, respektíve intenzívne otestujeme vo verejnej doméne,” hovorí Paul Brody, vedúci globálneho oddelenia spoločnosti EY pre inovácie a technológiu blockchain.

Od uvedenia pôvodného prototypu minulý rok sa tímom EY podarilo výrazne znížiť náklady jeho používateľov na spracúvanie transakcií (konkrétne o viac než 90 %), pričom uplatnili kombináciu lepšieho kódovania údajov a zefektívnenia protokolu ZKP. 

Spoločnosť EY uvoľní súčasnú verziu nástrojov na verejné používanie v blízkom období. Vďaka hlavnému komponentu umožňujúcemu realizáciu bezpečných, privátnych prevodov a platieb na verejnej sieti Ethereum sa podporia zastupiteľné transakcie pomocou tokenov, ktoré sú kompatibilné so štandardom ERC-20, a jedinečné prevody aktív, ktoré sú kompatibilné so štandardom ERC-721. Uvedené štandardy ERC sú verejne akceptované normy nákupu a predaja digitálnych tokenov na blockchaine Etherea.

Z pohľadu ostatných používateľov pritom ide o súkromné transakcie, ku ktorým majú prístup len oprávnené subjekty, ktoré môžu sledovať celkový priebeh jednotlivých transakcií. Spoločnosti tak budú mať naďalej možnosť poskytnúť kompletnú transakčnú históriu audítorom či regulačným orgánom bez toho, aby rozsiahlejšie odhalili obsah transakcií. Najúčinnejší spôsob, ako maximalizovať prijatie technológie blockchain, je sprístupniť ju verejnosti bez akýchkoľvek obmedzení a záväzkov. Príslušný softvérový kód prechádza v súčasnosti poslednými revíziami a jeho sprístupnenie sa očakáva v najbližších štyroch až šiestich týždňoch.  Okrem uvoľnenia prvej generácie súboru nástrojov a služieb EY Ops Chain Public Edition (PE) spoločnosť EY predstavila na samite EY Global Blockchain Summit súbor blockchainových riešení a ďalších vylepšení, vrátane testovacieho nástroja smart kontraktov EY Smart Contract Analyzer, uvedenia druhej generácie platformy EY Ops Chain a nástroja EY Blockchain Analyzer

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár