Podľa siedmeho vydania Štúdie európskych fúzií a akvizícií, ktorú vydala spoločnosť CMS v spolupráci so spoločnosťou Mergermarket, slabé hospodárske ukazovatele, neistota kvôli Brexitu a rastúci protekcionizmus v celosvetovom obchode prispeli k zmene cítenia v oblasti fúzií a akvizícií a k začiatku poklesu v dohodovaní obchodov.

Štúdia je komplexným hodnotením ohľadom dohodovania obchodov na európskom trhu fúzií a akvizícií. Skúma názory 230 hlavných európskych riaditeľov korporátnych a súkromných investičných spoločností na ich očakávania týkajúcich sa fúzií a akvizícií pre nadchádzajúci rok.

Za posledných 12 mesiacov hodnota európskych fúzií a akvizícií poklesla medziročne o 22% na 652,2 miliárd EUR. Trh zaznamenal viacero zrušených obchodov, vrátane plánovaného spojenia Deutsche Bank a Commerzbank v Nemecku, Asda a Sainsbury´s v Spojenom kráľovstve a francúzskeho výrobcu vlakov Alstom so železničnou vetvou nemeckého konglomerátu Siemens.  

Riaditelia sa obávajú, že atmosféra sa zhorší, keďže takmer polovica (45 %) respondentov neuvažuje o fúziách a akvizíciách vôbec, v porovnaní s 28 % v minulom roku. Navyše 73 % respondentov očakáva, že úroveň európskej aktivity v oblasti fúzií a akvizícií bude klesať, alebo zostane počas nasledujúcich 12 mesiacov na rovnakej úrovni.

Tak, ako tomu nasvedčuje najnovšia štúdia, aj na Slovensku sa pravdepodobne trh fúzii a akvizícii mierne utlmí. „Slovenský trh je však špecifický a predpokladáme, že stále bude relatívne dosť obchodných transakcii medzi domácimi, prípadne regionálnymi hráčmi,“ hovorí Petra Čorba Stark, partnerka v advokátskej kancelárii CMS.

Zatiaľ čo vyhliadky pre fúzie a akvizície sú všeobecne negatívne, riaditelia predpokladajú eskaláciu v problematických fúziách a akvizíciách, ako aj reštrukturalizáciách, ktoré sú výsledkom zhoršujúcich sa hospodárskych podmienok v nadchádzajúcom roku. Respondenti takmer jednohlasne (95%) očakávajú nárast problematických fúzií a akvizícií, pričom 94% verí, že stúpne počet reštrukturalizácií.

Stefan Brunnschweiler, riaditeľ skupiny Corporate/M&A Practice Group vo firme CMS, sa vyjadril: “Korporátne a súkromné investičné spoločnosti si osvojujú opatrnejší prístup, čo znamená, že uvidíme menej veľkých obchodov. Takisto bude dlhšie trvať, kým sa uzavrú dohody, keďže kupujúcim dlhšie trvá proces preverovania. 

Ale aj napriek geopolitickej a trhovej nestabilite ešte stále existuje množstvo príležitostí na uzatváranie dohôd. Problematické fúzie a akvizície sú na vzostupe a nové technológie a duševné vlastníctvo naďalej predstavujú atraktívne investičné príležitosti.“

Aj keď je trh utlmený, ešte stále je tu chuť investovať, ak sa naskytne príležitosť na dobrý obchod. Virginia Garcia Martinez, editor transakcií, EMEA zo spoločnosti Mergemarket hovorí: „Kupujúci sú pri vykonávaných transakciách prieberčivejší, pričom uprednostňujú obchody v rýchle rastúcich odvetviach s rastovým potenciálom, a tiež s tlmeným rizikom poklesu. Napríklad z desiatich najväčších obchodov v prvom polroku 2019 sa dva uskutočnili v odolnom farmaceutickom, medicínskom a biotechnologickom (PMB) odvetví a tri v oblasti moderných technológií, médií a telekomunikácií (TMT), predovšetkým kúpa UPC Switzerland od Liberty Global spoločnosťou Sunrise Communications za 5,5 miliárd EUR.

Ďalšie kľúčové zistenia zo správy:

  • Očakáva sa, že finančné podmienky budú v nasledujúcom roku nepriaznivejšie, s tým, že 72 % respondentov predpovedá, že podmienky budú ťažšie, v porovnaní s 24 % v minulom roku.
  • Aj keď ich bolo v minulom roku menej, viac ako polovica respondentov (57 %) stále predpokladá, že počet medzinárodných obchodov počas nasledujúcich 12 mesiacov narastie (v porovnaní s 92 % v roku 2018), aj keď len 20 % predpokladá, že vzrastie celková hodnota takýchto obchodov (v porovnaní so 64 %).
  • Predpokladá sa, že súkromný majetok sa v nasledujúcom roku stane čoraz dôležitejším zdrojom kapitálu. 53 % respondentov takisto očakáva, že budú musieť financovať obchody z vlastných súvah.

Metodológia

V druhej štvrtine roku 2019 spoločnosť Mergemarket urobila prieskum medzi riaditeľmi 170 korporátnych a 60 súkromných investičných spoločností z Európy o ich očakávaniach pre európsky trh fúzií a akvizícií v nachádzajúcom roku. Všetci respondenti boli za posledné dva roky zainteresovaní do transakcií fúzií a akvizícií a všetky odpovede sú anonymné a výsledky sa prezentujú ako celok.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár