Kybernetické útoky môžu vážne ohroziť citlivé dáta spoločností. Jednou z efektívnych ciest, ako chrániť informačné systémy v organizácii, je riadenie kybernetickej bezpečnosti a dohľad nad jej výkonnosťou pomocou vyspelých a neustále zdokonaľujúcich sa bezpečnostných opatrení v oblasti organizačnej, personálnej a technickej. Spoločnosť EY prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO) chce zdôrazniť aktuálnosť tejto témy, keďže počet kybernetických útokov exponenciálne narastá. Zároveň oceňuje a predstavuje širšej verejnosti spoločnosti, profesionálov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu.

Informačná a kybernetická bezpečnosť je jednou z kľúčových tém modernej digitálnej doby. Potvrdzujú to aj výsledky pravidelného globálneho prieskumu informačnej bezpečnosti spoločnosti EY. Ten ukázal, že až 76 % spoločností pristupuje k prijímaniu bezpečnostných opatrení až po vážnom kybernetickom incidente. Organizácie pritom môžu využiť aj etický hacking ako nástroj, prostredníctvom ktorého je možné identifikovať slabiny v aplikáciách a informačných systémoch a zabrániť tak zneužitiu citlivých údajov či vysokej finančnej strate.

Spoločnosť EY spustila druhý ročník unikátnej súťaže s názvom EY Cyber Security Trophy. Jej cieľom je oceniť spoločnosti, jednotlivcov, ale aj budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti či etického hackingu. „Ochrana údajov sa stáva pre firmy čoraz dôležitejšou témou. Našou súťažou sa snažíme rozšíriť povedomie o kybernetickej bezpečnosti a poukázať, že vzdelávanie a zdieľanie dobrých praktík v tejto oblasti sa stáva pre spoločnosti čoraz dôležitejšie. Zároveň by sme radi zviditeľnili profesionálov pôsobiacich v tejto oblasti a poukázali na ich dôležitosť v dobe, ktorá je doslova závislá od digitálnych technológií,“ uviedol Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku a predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy.

Minuloročný absolútny víťaz, Martin Orem zo spoločnosti Binary House, získal možnosť zúčastniť sa v sprievode experta z EY na významnej svetovej bezpečnostnej konferencii Hack In The Box v holandskom Amsterdame. „Vďaka súťaži EY ESO som sa mohol zúčastniť svetovej konferencii, kde som získal cenné skúsenosti, motiváciu a prehľad o aktuálnych trendoch vo výskume v oblasti informačnej bezpečnosti.“
uviedol Martin Orem.

Účasť na svetovej konferencii a ďalšie zaujímavé výhry

Absolútneho víťaza v hlavnej kategórií EY Cyber Security Trophy i tento rok čaká finančná odmena a možnosť získať účasť na prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta z EY.

Okrem hlavnej cenyEY oceňuje aj súťažiacich v ďalších kategóriách:

V rámci kategórie EY ESO Chief Information Security Officer bude vyhlásený CISO roka. Ide o kategóriu pre IT špecialistov, ktorí sa v rámci svojej organizácie venujú kybernetickej bezpečnosti a zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri ochrane dát a systémov voči útokom hackerov.

V kategórii ESO DNA Born Ethical Hacker sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu a v kategórii EY ESO Cyber Space Innovation budú hodnotené inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Víťazi získajú hodnotné ceny spojené so vzdelávaním či IT vybavením podľa vlastného výberu.

Mladým talentom, či už z radov študentov alebo začínajúcich jednotlivcov a firiem, je určená špeciálna cena EY ESO Future Promise. Víťazovi tejto kategórie EY venuje vzdelávací poukaz a takisto mu umožní stráviť čas s pracovníkmi EY venujúcimi sa kybernetickej bezpečnosti.

Kto sa môže prihlásiť?

Do súťaže sa môže prihlásiť spoločnosť alebo fyzická osoba, pôsobiaca v oblasti kybernetickej alebo informačnej bezpečnosti. O víťazoch bude rozhodovať odborná porota zložená z odborníkov v oblasti IT a akademickej obce: Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku; Martin Orem, víťaz prvého ročníka súťaže, Binary House; Jozef Klein, predseda predstavenstva Asseco Central Europe a Ladislav Hudec, docent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Do súťaže sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať na emailovej adrese eyeso@sk.ey.com alebo prostredníctvom webovej stránky www.eyeso.sk, kde nájdete viac informácií o súťaži.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár