Spoločnosť EY zverejnila výsledky prvého ročníka unikátneho konceptu súťaže EY Cyber Security Trophy. Absolútnym víťazom sa stal Martin Orem zo spoločnosti Binary house, s.r.o. Víťaz získava okrem prestížneho titulu aj účasť na významnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti.

Samotným cieľom unikátnej súťaže je oceniť spoločnosti, jednotlivcov, ale aj budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti či etického hackingu. „Nepochybne otázka kybernetickej bezpečnosti a ochrany citlivých údajov je kľúčovou témou súčasnosti. Prostredníctvom tohto projektu sa v EY snažíme šíriť povedomie o informačnej bezpečnosti, vzdelávanie či zdieľanie dobrých praktík,“ uviedol Matej Bošňák, vedúci partner spoločnosti EY na Slovensku.

IT súťaž o kybernetickej bezpečnosti pozná víťazov

Absolútny víťaz Martin Orem získal nielen hlavnú cenu EY Cyber Security Trophy, ale aj účasť na prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta z EY. V kategórii EY ESO Chief Information Security Officer sa stal CISO roka jednotlivec Dušan Petričko, pôsobiaci v Slovenskej sporiteľni. V kategórii ESO DNA Born Ethical Hacker, v rámci ktorej sa hodnotil celkový prístup k etickému hackingu, sa víťazom stal Martin Orem zo spoločnosti Binary house s.r.o.

V kategórii EY ESO Cyber Space Innovation zvíťazila spoločnosť ESET, spol. s.r.o., kde odborná porota posudzovala inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Všetci víťazi získali hodnotné ceny spojené so vzdelávaním či IT vybavením podľa vlastného výberu. Z radov mladých talentov porota udelila titul EY ESO Future Promise, ktorý získal Kamil Bekeč, čerstvý absolvent Slovenskej technickej univerzity, ktorý pôsobí v spoločnosti VÚB, a. s. Víťazovi tejto kategórie spoločnosť EY venovala vzdelávací poukaz a umožní mu stráviť čas s pracovníkmi EY na oddelení kybernetickej bezpečnosti v rámci odbornej stáže.

IT súťaž o kybernetickej bezpečnosti pozná víťazov

„Sme radi, že sme mohli oceniť špičkových profesionálov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu, ktorí vďaka svojej práci denne dohliadajú na ochranu mimoriadne citlivých údajov stoviek ľudí a spoločností. Verím, že sme týmto prvým ročníkom odštartovali unikátny koncept súťaže, z ktorého sa stane dlhodobá tradícia,“ povedal Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku a predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy.

O víťazoch rozhodovala odborná porota zložená z odborníkov v oblasti IT a akademickej obce: Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku; Jozef Klein, predseda predstavenstva Asseco Central Europe; Tomáš Hettych, člen rady ISACA Slovensko a predseda združenia itSMF; a doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD., z FIIT STU.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár