Rodičia nám po narodení dieťaťa často kladú mnoho otázok, ktoré sa týkajú spolunažívania s novým členom rodiny, pýtajú sa aká je najdôležitejšia „terapia“, ako pomôcť svojmu dieťaťu zvládnuť emócie v ranom veku a porozumieť im. Rovnako ich zaujíma akým spôsobom majú venovať pozornosť dieťaťu, ako zistiť čo od rodičov potrebuje, ako ho viesť k samostatnosti. V prípade súrodencov je potrebné venovať pozornosť všetkým deťom a prepájať  ich a učiť ich vzájomnej  spolupráci.

Odpovede na tieto otázky hľadalo centrum včasnej intervencie Raná starostlivosť cez novú formu podpory – vzdelávacie videá. Prvé z nich vznikli vďaka projektu VTI – Veď tí interagujú 2.

Nezisková organizácia Raná starostlivosť prevádzkuje Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

„Pandémia koronavírusu nám otvorila nové otázky, ako podporovať rodiny, do ktorých sa narodí dieťatko so znevýhodnením. Počas prvej vlny pandémie bola naša služba v teréne obmedzená. Preto sme začali vyrábať krátke videá s tipmi pre rodičov. Pomáhajú nám komunikovať rodičom najdôležitejšiu myšlienku našej práce, že deti sa lepšie rozvíjajú v naladenej interakcii a každodenných činnostiach,“ hovorí riaditeľka centra Zuzana Krchňavá.

Jedenkrát vidieť je lepšie ako stokrát počuť

Foto: Ranná starostlivosť

„Rodičom často počas návštev odpovedáme na ich otázky ohľadom vývinu dieťaťa. Sú to často zložité témy, ktoré potrebujú svoj čas. Vďaka metóde videotréning interakcií, ktorú v rodinách využívame sme zistili, že pre rodičov je efektívnejšie, keď vidia, čo sa im vo vzťahu s dieťaťom deje, ako keď dostávajú rady od iných,“ vysvetľuje psychologička Andrea Ladecká.

„To nás inšpirovalo priniesť rodičom krátke tutoriály, ku ktorým sa môžu kedykoľvek dostať a vrátiť. Sú vstupom do témy kvalitného vzťahu s dieťaťom a dávajú nám príležitosť o nich s rodičmi hovoriť“, dodáva poradkyňa včasnej intervencie a videotrénerka interakcií Miroslava Ďurajková.

Tutoriály dostupné pre všetkých

„Našou prvotnou motiváciou bolo podporiť rodiny v našom sprevádzaní. Pri zverejňovaní krátkych videí sme si uvedomili, že sa k nim môžu dostať aj iné centrá včasnej intervencie, ďalší odborníci a prostredníctvom nich aj mnoho ďalších rodín. Preto sme sa rozhodli sprístupniť tutoriály širokej verejnosti“, hovorí Krchňavá.

Prvé dva tutoriály vznikli vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom 2020/2021. Jeden sa venuje intuitívnemu rodičovstvu a jeho významu u detí so zdravotným znevýhodnením. Druhý hovorí ako môžeme dieťaťu pomôcť porozumieť a zvládať jeho emócie. Ide o témy zaujímavé pre každého rodiča, ktorý má dieťa v ranom veku.

Scitlivovanie rodičov a verejnosti na témy dôležité vo vývine dieťaťa so znevýhodnením

Foto: Ranná starostlivosť

Naša každodenná prax v rodinách nám poskytuje inšpiráciu na ďalšie témy, ktoré sú pre rodičov aktuálne. Napríklad čo je to v skutočnosti venovanie pozornosti a ako ovplyvňuje dieťaťa a jeho vzťah s rodičom. Ako môže byť užitočná zdieľaná pozornosť pre dieťaťa a jeho rozvoj. Tieto témy sa týkajú širokej škály rodín vrátane rodín s nevidiacimi deťmi a s deťmi s centrálnou zrakovou poruchou (CVI). Preto pripravujeme aj témy, ktoré budú ušité na mieru práve pre ne.

„Chceme rodičom názorne ukázať, ako sprístupniť podnety z okolitého sveta aj deťom, ktoré nevidia, ako ich rovesníci. Bežné, spontánne učenie, keď vidiace deti napodobnia to, čo vidia u dospelých u nevidiacich detí nefunguje. Preto potrebujú podporu,“ hovorí tyflopédka Halka Tytykalová. Preto vytvárame na našom webe platformu pre rodičov a odborníkov, pracujúcich s rodinami. Nájdete tam tutoriály a ďalšie vzdelávacie materiály z oblasti zraku, interakcie, pohybu a iných zaujímavých tém. Našimi aktivitami zároveň robíme osvetu pre širokú verejnosť a upozorňujeme na potreby rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár