Aj deti potrebujú mať cestovné doklady

Plánovanie letnej dovolenky nesie so sebou viacero povinností. Nezáleží pri tom, či si ju kupujete ešte v zime alebo na poslednú chvíľu formou last minute. A okrem cestovného poistenia, či kvalitného krému na opaľovanie, je dobré si vopred overiť aj podmienky pre vydanie dokladov pre vaše deti.

Každé dieťa pri cestovaní po krajinách Európskej únie potrebuje mať cestovný doklad. Pritom dieťa nesmie cestovať bez sprievodu svojho rodiča. Musí mať ako doprovod dospelú osobu, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom alebo sa môže na cesty vybrať len s jedným zo svojich rodičov. V takom prípade potrebujete mať osobitný dokument, v ktorom vám jeho rodičia alebo druhý rodič dovoľujú zobrať dieťa mimo jeho krajiny.

V rámci Európskej únie však nie sú tieto pravidlá jednotne upravené a preto sa v týchto prípadoch musíte vopred informovať v cieľovej krajine, aké podmienky musíte splniť. Každá krajina Únie sama rozhoduje o tom, či bude alebo nebude vyššie uvedené dokumenty od vás vyžadovať.

V prípade Slovenska sú pravidlá nasledovné. Ak prichádzate na naše územie z inej členskej krajiny alebo cestujete zo Slovenska v rámci Únie, zo zákona sa nevyžaduje osobitné úradné povolenie. Každé dieťa však musí mať platný cestovný doklad, ktorým môže byť cestovný pas alebo občiansky preukaz. Zoznam všetkých krajín a ich požiadaviek pri cestovaní s deťmi, môžete nájsť na stránke slovenského ministerstva zahraničných vecí.

Ak ste starí rodičia a beriete svoje vnúčatá na dovolenku k moru, skúsenosti radia, aby ste mali pri sebe písomný súhlas oboch rodičov. Rovnako to platí, ak dieťa cestuje iba s jedným zo svojich rodičov. Ideálne je, aby boli podpisy na súhlase aj notársky overené. Pri kontrole sa tak vyhnete nepríjemným situáciám.

Rovnako platí, že ak vaša cieľová krajina nevyžaduje žiadne povolenie na vstup alebo opustenie krajiny, môžu ich od vás pýtať úrady krajín, cez ktoré prechádzate. Európska komisia zároveň odporúča, aby ste si preverili aj pravidlá leteckej spoločnosti, ktorou na dovolenku s dieťaťom cestujete. Aerolinky majú častokrát vlastné formuláre, ktoré musíte mať pre letom vyplnené.

V prípade, že budete mať počas dovolenky alebo cestovania problémy, obráťte sa na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad Slovenska v zahraničí. Alebo ak sa nachádzate v krajine, kde priame zastúpenie Slovenska nie je, ako občan Európskej únie sa môžete obrátiť na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad inej členskej krajiny.

, , ,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár