Spoločnými krokmi chce Únia dosiahnuť, aby mali poľnohospodári a malé a stredné podniky väčšie šance dodať svoje výrobky na pulty obchodných potravinárskych reťazcov.

Poľnohospodári a menšie potravinárske firmy sa už dlhšiu dobu sťažujú, že voči veľkým nadnárodným obchodným reťazcom ťahajú za kratší koniec. Veľké reťazce totiž nejedenkrát využili nekalé obchodné praktiky, nakoľko malým firmám chýba sila pri vyjednávaní o zmluvách a rovnako, majú málo alternatív, ako sa dostať k spotrebiteľom. Európska komisia preto dnes zverejnila kroky, ktorými chce zabrániť týmto nekalým praktikám. Informovalo o tom Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Európska komisia navrhla, aby boli zakázané tie najvypuklejšie obchodné praktiky a malé firmy a poľnohospodári mali zabezpečené spravodlivé zaobchádzanie. Nový návrh počíta aj s tým, že ak sa zistí porušenie pravidiel, vnútroštátne orgány budú môcť ukladať sankcie.

„Potravinový reťazec sa vyznačuje nerovnováhou vo vyjednávacej sile a Komisia týmto návrhom začína ofenzívu proti nekalým obchodným praktikám. Musíme konať, pretože nečestné obchodné správanie ochromuje hospodársku životaschopnosť subjektov v reťazci,“ povedal podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť. Ako ďalej informoval, vďaka stanoveniu minimálnych noriem a posilneniu presadzovania by sa dnes prezentovaným návrhom malo zabezpečiť, aby tieto subjekty mohli súťažiť za spravodlivých podmienok.

„Každá reťaz je len taká silná ako jej najslabší článok. Potravinový reťazec môže byť účinný a efektívny len vtedy, ak je spravodlivý. Ústrednou myšlienkou dnešného návrhu je spravodlivosť. Chceme dať hlas tým, ktorých nepočuť – tým, ktorí sa bez vlastného zavinenia stali obeťami slabej vyjednávacej pozície,“ povedal komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. Ako ďalej doplnil, cieľom Komisie je odstrániť faktor strachu z potravinárskeho reťazca.

Čo navrhuje Európska komisia zakázať

Veľké obchodné reťaze využívajú podľa Komisie možnosť oneskorených platieb za netrvanlivé potravinárske výrobky, rušia objednávky na poslednú chvíľu, vykonávajú jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv, či využíva svoj tlak na dodávateľa, aby platil za vyplytvané výrobky.

Komisia navrhla aj postupy, ktoré bude možné uplatniť iba vtedy, ak sa nich obe zmluve strane dohodnú. Ide napríklad o situáciu, ak obchodný reťazec vráti nepredané potraviny späť dodávateľovi, ak reťazec účtuje dodávateľovi poplatok za zabezpečenie alebo udržanie zmluvy o dodávke potravinových výrobkov. Rovnako môže ísť o situáciu, kedy dodávateľ platí za propagáciu alebo marketing potravinových výrobkov, ktoré reťazec predáva.

Návrh Komisie počíta s tým, že každá členská krajina si zvolí verejný orgán, ktorý bude zodpovedný za presadzovanie týchto nových pravidiel. Ak ich obchodný reťazec v danej krajine poruší a verejný orgán mu preukáže vinu, bude môcť príslušný úrad uložiť primeranú a odrádzajúcu sankciou.

Dnes prezentovaný návrh Komisie bude platiť na území celej Európskej únie vo forme smernice, ktorú bude musieť schváliť Európsky parlament a Rada EÚ, v ktorej sú zastúpené vlády jednotlivých členských krajín.

Foto zdroj: Európska komisia © EU

, ,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár