• Počet fúzií a akvizícií sa v regióne strednej a východnej Európy zvýšil o 14,6 % a to napriek tomu, že objem obchodov klesol
  • Rekordy lámali investície do súkromných fondov, predstavujú 16 % zo všetkých obchodov
  • Najvyhľadávanejším odvetvím pre investovanie sa stala oblasť nehnuteľností a stavebníctva, nasleduje telekomunikačný a IT sektor
  • Slovensko zaznamenalo vlani 59 fúzií a akvizícii, čo je najviac od roku 2012
  • Najvyhľadávanejšou krajinou nášho regiónu je Ukrajina, v Poľsku a Českej republike počet obchodov síce klesol, ale celková hodnota transakcií sa zvýšila

Napriek tomu, že objem fúzií a akvizícií v krajinách strednej a východnej Európy je na najnižšej úrovni za posledných desať rokov, náš región zostáva magnetom pre medzinárodné a súkromné kapitálové investície. Vyplýva to zo štúdie European M&A Study vydanej právnickou kanceláriou CMS v spolupráci s informačnou platformou EMIS.

Krajiny strednej a východnej Európy zaznamenali počas roku 2019 celkovo 1 958 obchodov. Z hľadiska počtu ide v porovnaní s predchádzajúcim rokom o pokles o 6,5 %, pričom sa znížil aj objem transakcií na hodnotu 72,34 mld. eur (pokles o 10,1 %). Ak sa pozrieme na päťročný priemer regiónu, objem aj hodnota obchodov ostávajú relatívne stabilné a investície smerujú do rôznych segmentov trhu.

Magnet pre zahraničné investície

Cezhraničné transakcie do fúzií a akvizícií predstavujú takmer 60 % zo všetkých transakcií. Ide pritom o investície, ktoré pochádzajú najmä z krajín mimo nášho regiónu. Podľa počtu transakcií boli lídrom investovania USA, pričom americké firmy zrealizovali 122 obchodov, čo predstavuje nárast až o 37 %. Zo západoeurópskych krajín najviac investovali španielske firmy (nárast o 133 %), ako aj francúzske a nemecké spoločnosti (v obidvoch prípadoch ide nárast o 17 %). Neistota z brexitu neodradila britské firmy a tie takisto zvýšili počet investícií (nárast o 9 %).

Európa je v hľadáčiku aj ázijských firiem. Firmy z Ázie prejavili zvýšený záujem o región strednej a východnej Európy a z celkového objemu fúzií a akvizícií si ukrojili 15,9 %. Celkový objem investícií sa pritom zdvojnásobil a v minulom roku dosiahol hodnotu 11,5 mld. eur. V našom regióne sa naďalej upevňuje pozícia Číny, ktorá bola najväčším ázijským investorom. Hodnota obchodov čínskych firiem dosiahla 6,4 mld. eur, čo predstavuje dvojnásobný nárast oproti roku 2018. Krajiny strednej a východnej Európy sa stali objektom záujmu aj firiem z Japonska (hodnota 2,9 mld. eur, nárast o 112 %), Singapuru (607 mi. Eur, nárast o 601 %) a Južnej Kórei (hodnota 717 mil. eur, nárast o 1 093 %).

V minulom roku sa naďalej darilo aj investíciám do súkromných fondov, ktoré dosiahli rekordnú úroveň 318 obchodov (z objemu 307 obchodov v roku 2018), čo predstavuje hodnotu 22,66 mld. eur (nárast o 3,6 %). Aktivity v oblasti private equity bola v celom našom regióne dobre rozložená a je považovaná za jednu z hlavných hybných síl rastu obchodov v mnohých najaktívnejších odvetviach. Investícií šli najmä na oblasti telekomunikácií a IT, výroby, veľko- a maloobchodu. Najväčší obchod v našom regióne do súkromných fondov prestavoval nákup stredoeurópskych mediálnych podnikov v hodnote 1,9 mld. eur skupinou PPF v Českej republike.

Záujem o Slovensko stále pretrváva

Rok 2019 bol pre Slovensko z hľadiska počtu investícií formou fúzií a akvizícií rekordný. Zahraniční investori zrealizovali v roku 2019 na Slovensku celkovo 59 obchodov v hodnote viac ako jednej miliardy eur. Ak by sme zobrali do úvahy odhadovanú nezverejnenú hodnotu transakcií, slovenská ekonomika by si polepšila o takmer 1,3 mld. eur.

„Ak sa pozrieme na históriu, z hľadiska počtu ide pre slovenské firmy o najúspešnejší rok. Oproti roku 2018 sa hodnota transakcií formou fúzií a akvizícii zvýšila takmer 2,5-násobne,“ povedala Petra Čorba Stark, partnerka a vedúca korporátneho tímu v advokátskej kancelárii CMS v Bratislave. Najväčšou investíciou za rok 2019 bola kúpa podielu v spoločnosti CME českou firmou PPF Group. Hodnota tejto transakcie dosiahla viac ako 280 mil. eur.

Zdroj: CMS

Z hľadiska sektorov sa najviac darilo oblasti obchodu s nehnuteľnosťami. „Každá piata investícia formou fúzie a akvizície bola práve z tohto sektora. Ak sa pozrieme na prvú desiatku najväčších obchodov na Slovensku za minulý rok, šesť z nich sa zrealizovali práve na trhu s nehnuteľnosťami,“ vysvetľuje Michal Huťan, partner a vedúci real estate tímu CMS Slovensko. Išlo napríklad o predaj administratívnej budovy Twin City Tower v novom centre hlavného mesta za 120 mil. eur, či o nákup rôznych nových logistických centier a skladových priestorov po celej krajine.

Zdroj: CMS

Ostatné krajiny strednej a východnej Európy

V Poľsku sa hodnota obchodov v minulom roku zdvojnásobila a to aj napriek tomu, že počet transakcií poklesol. V krajine došlo totiž k nárastu počtu transakcií v hodnote nad 200 mil. eur. Išlo napríklad o predaj námorného terminálu DCT Gdaňsk konzorciu investorov za 1,18 mld. eur. V Českej republike prišlo k prevzatiu spoločnosti Innogy Grid konzorciom vedeným Macquarie of Australia v hodnote 1,8 mld. eur.

Stredobodom záujmu investorov sa však stala Ukrajina, najmä potom, čo nový prezident Volodymyr Zelenskiy oznámil realizáciu viacerých reforiem. Počet transakcií stúpol o 26 % a ich hodnota o 26,3 %. V Rusku a Turecko ostal objem obchodov približne rovnaký ako v roku 2018 a v Rumunsku sa zvýšil o 10 %.

Odvetvia pre investície v krajinách strednej a východnej Európy

Vďaka nárastu internetového obchodovania, ktorý zvýšil dopyt po skladoch a distribučných centrách, ostal sektor nehnuteľností a stavebníctva najatraktívnejším odvetvím. Tento sektor zaznamenal 378 investícií v hodnote 16,6 mld. eur.

Druhým najväčším odvetvím s počtom 300 obchodov za 12 mld. eur bol sektor telekomunikácií a informačných technológií, pričom prvýkrát predbehol výrobný sektor. Je to odrazom stále rastúceho významu digitalizácie a digitálnej komunikácie v regióne. Medzi významné transakcie v tomto sektore patril nákup bulharskej spoločnosti Vivacom v hodnote 1,28 miliárd eur spoločnosťou United Group s podporou BC Partners.

Výhľad na rok 2020

Aj keď môže prísť v regióne strednej a východnej Európy k istému spomaleniu ekonomického rastu, nie je dôvod na dramatické zníženie objemu investícií formou fúzií a akvizícii. „Tieto trhy sú nezávislé a samostatné. Pomalší začiatok roku 2020 by dokonca mohol stimulovať k činnosti formou fúzií a akvizícií, pretože predajcovia sa sústredia na to, aby sa ich obchody uskutočnili čo najskôr,“ hovorí Helen Rodwell, vedúca tímu CMS pre korporátnu prax v regióne strednej a východnej Európy.

Viac informácií o štúdií nájdete na www.cms.law/emergingeuropereport2020

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár