Slovenskí vedci úspešne napredujú v skúmaní cielenej úpravy črevného mikrobiómu, ktorý zásadne ovplyvňuje zdravie a liečbu pacientov. Vďaka medzinárodnej spolupráci získali poznatky a nástroje, ktoré pretavili do inovatívneho, vysoko technologického produktu. Personalizované probiotiká zostavujú na základe analýzy DNA baktérií v stolici a popísaných diagnóz pacienta. Ručne vyrábané probiotiká „na mieru“ predstavujú unikátny spôsob opravy mikrobiómu a pomáhajú tak liečiť dlhotrvajúce zdravotné a tráviace problémy.

Vedci potvrdili, že stav mikrobiómu sa podieľa na riadení väčšiny funkcií organizmu, vrátane metabolizmu živín, trávenia, imunity, ale aj činnosti mozgu a stavu psychiky. Prvou dostupnou prelomovou technológiou dokážu vyrobiť pre každého človeka jeho vlastné personalizované probiotiká. Tie môžu lekári aj bežní ľudia efektívne využívať nielen v prevencii, ale hlavne v podpornej liečbe väčšiny chronických chorôb. Intenzívny výskum a pochopenie črevného mikrobiómu sa dostali do bodu, kedy už dokážu vytvárať reálne terapeutické postupy s pomocou jeho cielenej úpravy.

„Personalizované probiotiká sú významným krokom k personalizovanej medicíne, ktorá rešpektuje individuálne špecifiká každého človeka a preto je medicínou budúcnosti. Teším sa, že získané poznatky z výskumu dokážeme využiť pri vývoji metód personalizovanej medicíny. Ďalší výskum a spolupráca so zahraničnými partnermi prinesú objavy, vďaka ktorým dokážeme širokej verejnosti účinne pomáhať. Získavame ich na celosvetovo najväčšej Medzinárodnej konferencii o výskume probiotík, prebiotík a črevného mikrobiómu, ktorú už 20 rokov pravidelne organizujeme v rôznych metropolách strednej Európy,“ dopĺňa MVDr. Alojz Bomba, DrSc., svetovo uznávaný odborník, ktorý 35 rokov skúma črevný mikrobióm.
Do algoritmu prípravy personalizovaných probiotík vstupuje analýza vzorky stolice v špeciálnych laboratórnych prístrojoch. Z rozboru vedci stanovia zloženie črevných baktérií a identifikujú nedostatky mikrobiómu. Pacient vyplní online zdravotný dotazník, kde uvedie svoje zdravotné ťažkosti a diagnózy. Výsledky analýzy a získané dáta vedci vyhodnotia a na ich základe laboranti ručne pripravia personalizované probiotiká. Kombinujú ich z viac ako 100 rôznych probiotických kmeňov baktérií a mikroorganizmov z vlastnej biobanky – www.iprobio.sk. Následná kúra upraví mikrobióm do zdravého, rovnovážneho stavu. Správne fungujúci mikrobióm účinne podporí liečbu chorôb, činnosť imunitného systému a celkové zdravie.

Vedecký startup: MVDr. Alojz Bomba, DrSc., Ing. Norbert Bomba, Martin Haranta, PGD TM

Črevný mikrobióm je jdinečný pre každého človeka rovnako ako DNA alebo odtlačok prsta a vyžaduje si osobitný prístup. Očakávame, že v blízkej budúcnosti prinesie výskum troch Slovákov MVDr. Alojz Bomba, DrSc., Ing. Norbert Bomba a Martin Haranta,PGD TM zo slovenského vedeckého startupu ďalšie objavy. Využitím personalizovanej modulácie črevného mikrobiómu dokážeme výrazne zefektívniť prevenciu a liečbu aj závažných chorôb človeka.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár