Európska únia už roky buduje nový satelitný systém nazvaný Galileo. Tento týždeň boli na obežnú dráhu úspešne vypustené štyri nové satelity. Do cieľa ich z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guayane vyniesli nosné rakety Ariane-5.  Galileo má tak vo vesmíre 26 satelitov a plne funkčný bude v roku 2020 s počtom 30 satelitov. S rekordnou presnosťou na 20 cm bude Galileo najpresnejším satelitným navigačným systémom na svete.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Je to ďalší míľnik na ceste k dosiahnutiu plnej funkčnosti Galilea v roku 2020. Vďaka vesmíru prekračujeme novú ekonomickú hranicu, pretože je existenčne prepojený s čoraz väčším počtom sektorov a hybnou silou ich hlbokej modernizácie. Už dnes vyše 10 % HDP Únie závisí od služieb, ktoré máme práve vďaka vesmíru. Preto sa Európa musí v tejto oblasti usilovať o globálne prvenstvo a strategickú autonómnosť.“ 

„Slovenský ”satelit

Každý z 30 satelitov systému Galileo ponesie meno jedného z detí, ktoré vyhrali súťaž v maľovaní Galileo v roku 2011. Dnes prišiel na rad satelit, ktorý sa volá Samuel, po slovenskom víťazovi súťaže Samuelovi Petríkovi z Partizánskeho. Ďalšie tri vypustené satelity sa volajú Tara, po výherkyni zo Slovinska, Anna, po výherkyni z Fínska a Ellen, po výherkyni zo Švédska.

Slovák Samko má svoj satelit v systéme Galileo

Globálny satelitný navigačný systém EÚ Galileo už dnes umožňuje široké spektrum služieb. Vesmír využívame v mnohých technologických oblastiach a aj v každodennom živote, či už ide o záchranné pátracie akcie,  prepojené autá, inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu. Tento priemysel je v Európe silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské príležitosti, preto je potrebné doňho ďalej investovať, Na roky  V rámci rokov 2021 až 2027 vyčlenila Komisia v návrhu svojho dlhodobého rozpočtu 16 miliárd eur na Vesmírny program EÚ, ktorý spojí všetky už existujúce a nové vesmírne aktivity.

Galileo v súčasnosti poskytuje tri typy služieb založených na satelitnej navigácii:

  • Otvorená služba systému Galileo (Galileo Open Service) je voľne dostupná služba na určovanie polohy a času a na navigáciu.
  • Pátracia a záchranná služba systému Galileo (Search and Rescue – SAR) slúži na zisťovanie polohy tiesňových signálov vysielaných kompatibilným vysielačom (čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori alebo v horách sa znížil zo 4 hodín na približne 10 minút, presnosť lokalizácie z 10 km na menej ako 2 km).
  • Verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba určená pre verejný Sector na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské operácie.
, ,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár