Kto potrebuje víza do Európskej únie?

Nejedna slovenská rodina má známych, či príbuzných aj v zahraničí. Ak žijú v inej členskej krajine Európskej únie, s cestovaním nebude problém.

Ak však pochádzajú z takzvaných tretích krajín, treba pred cestou myslieť na cestovné doklady, prípadne aj na víza.

Hlavným dokladom, ktorý musia občania týchto krajín mať pri sebe pri vstupe na územie členskej krajiny Únie, je cestovný pas. Ďalšiu podmienku, na ktorú by sme pred pozvaním mali myslieť, sú vstupné víza. Tie sú potrebné pre občanov z tých krajín, voči ktorým má Európska únia zavedenú vízovú povinnosť.

Aby ste nezačali dovolenku hneď problémami, pred samotným pricestovaním vašej rodiny na územie Únie, kontaktujte konzulát alebo veľvyslanectvo krajiny, kam spoločne cestujete. Nezabúdajte pri tom, že zastupiteľský úrad každej krajiny má svoje lehoty na vybavenie vašej žiadosti a preto si v dostatočnom predstihu overte, aké doklady musia vaši rodinní príslušníci predložiť pred vstupom na územie Európskej únie.

Nie každý víza potrebuje

Váš manžel alebo manželka, či deti a starí rodičia, ktorí majú občianstvo tretej krajiny, nebudú potrebovať víza do krajiny, kam cestujú. Platí to v prípade, ak majú povolenie na pobyt alebo vízia z inej členskej krajiny Schengenského priestoru bez vnútorných hraníc a ich cieľom je štát, ktorý je súčasťou Schengenu. Napríklad, Hans z Nemecka má za manželku Turkyňu Hatice a spoločne sa vyberú na výlet do Viedne. Keďže Hatice má ako manželka právo na pobyt v Nemecku a Rakúsko je členom Schengenu, Hatice nepotrebuje víza ani povolenie na pobyt.

To by však neplatilo, ak by spoločne cestovali do členskej krajiny únie, ktorá však nie je členom Schengenu. Napríklad, na spoločný výlet do Londýna do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska by Hans musel požiadať o vydanie povolenia pre rodinného príslušníka občana Európskeho hospodárskeho priestoru, teda o vstupné víza pre svoju manželku Hatice.

Víza a povolenie na pobyt nepotrebujete ani v prípade, ak váš rodinný príslušník má preukaz rodinného príslušníka občana Európskej únie. Ten vydáva ktorákoľvek krajina Európskej únie okrem krajiny, ktorej ste štátnymi príslušníkmi podľa pravidiel Únie. Na pobytovom preukaze pritom musí byť jasne uvedené, že jeho držiteľ je rodinným príslušníkom občana Únie.

Andries je Holanďan a jeho manželka Mirjam pochádzajúce z Egypta získala počas ich spoločného pobytu vo Francúzsku pobytový preukaz príslušníka občana Únie. V lete sa spolu vyberú do Bulharska na dovolenku. Keďže idú spolu a Mirjam má pobytový preukaz, víza nebude potrebovať. Ak by sa rozhodla cestovať sama, musí včas požiadať bulharské úrady o vydanie víz.

Vzdialení príbuzní to majú ťažšie

Ak chcete cestovať iba s registrovaným partnerom alebo so vzdialeným rodinným príbuzným, napríklad tebou alebo bratrancom, môžu požiadať orgány krajiny Únie, aby ich uznali za rodinných príslušníkov občana Únie. Ale pozor, členské krajiny nemajú povinnosť uznať takýto stav a vždy na ich posúdení, či preukaz príslušníka občana Únie vám dajú alebo nie. V každom prípade, vašou žiadosťou by sa mali určite zaoberať.

Žiadosť o víza

Ak ste pre cestou zistili, že vaši rodinní príslušníci potrebujú na cestovanie víza, je nutné o ne včas požiadať. V prípade žiadosti o víza do krajiny, ktorá je súčasťou Schengenu, tie by mala krajina vydať najneskôr do 15 dní odo dňa podania kompletnej žiadosti. Ostatné krajiny, medzi ktoré patria Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Írsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, by mali víza vydať čo najrýchlejšie.

Aké dokumenty k vydaniu víz potrebujete, to si skontrolujte na zastupiteľskom úrade krajiny, kam chcete cestovať. Po vydaní víz pritom platí, že víza vydané do krajiny schengenského priestoru bez vnútorných hraníc sú platné pre všetky krajiny v tejto oblasti.

Pri veľmi vážnych prípadoch môžu vstupné úrady odmietnuť vstúpiť na územie Európskej únie vám alebo vašim rodinným príslušníkom z dôvodu verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Ak sa tak stane, úrady vám musia jasne preukázať, že predstavujete skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu. Rozhodnutie pritom musí byť vydané písomne a musia byť v ňom uvedené všetky dôvody na zamedzenie vstupu a taktiež spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Foto zdroj: Európska komisia © EU

, , ,
Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár