Spoločnosť EY dosiahla za uplynulý finančný rok, ktorý skončil v júni 2020, celosvetové príjmy vo výške 37,2 mld. dolárov. Napriek negatívnym ekonomickým dopadom pandémie Covid-19 sa príjmy firmy zvýšili o 4,1 percenta.

„Súčasná pandémia zasiahla ľudí, firmy aj komunity všade na svete a vytvorila pre všetkých nové výzvy. Počas tohto zložitého obdobia bola našou prioritou číslo jeden bezpečnosť zamestnancov a klientov. Počas uplynulých mesiacov pracovalo z domu takmer 300-tisíc našich zamestnancov, ktorí vytvorili širokú škálu riešení týkajúcich sa súčasnej pandémie a rôznym komunitám, či vládam poskytovali aj bezplatné poradenstvo,“ hovorí Carmine Di Sibio, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti EY.

Aj napriek náročnému obdobiu sa spoločnosť EY zamerala na svoju stratégiu NextWave, ktorú iniciovala minulý rok v októbri. „Teraz sa musíme viac ako kedykoľvek predtým plne sústrediť na investície do ľudí a služieb, aby sme pomohli našim klientom transformovať, inovovať a dlhodobo riešiť ich najnaliehavejšie problémy,“ hovorí Carmine Di Sibio.

Vo finančnom roku 2020 rástli príjmy vo všetkých oblastiach služieb EY – oblasť zaistenia vzrástla o 3,1 %, poradenstvo o 4,9 %, služby v oblasti daní o 5,1 % a transakčné poradenské služby o 2,8 %. Z regiónov najviac posilnil príjmy ázijsko-pacifický región s rastom 8,2 %, nasledované americkým regiónom a regiónom Európy, Stredného východu, Indie a Afriky. Oba s nárastom o 3,4 %.

Medzi najlepšími trhmi dominovalo Japonsko s dvojciferným rastom o 10,8 % a silný rok zaznamenala spoločnosť aj na čínskom trhu, v Austrálii, Brazílii, Južnej Kórei a v Nórsku. V prípade jednotlivých segmentov dosiahla EY nárast v sektoroch technológii, spotrebného tovaru, súkromného kapitálu a správy majetku a v oblastiach, ktoré boli vo veľkej miere podporené dopytom po digitálnych službách a službách využívajúcich technológie.

Keďže pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila vlády aj podniky, tímy EY rýchlo zareagovali na meniace sa prostredie a klientom poskytli služby zabezpečujú bezproblémové pokračovanie ich podnikania. Išlo napríklad o:

  • pomoc vláde v Čile pri vytváraní digitálnych nástrojov na zabezpečenie včasného skríningu pacientov pred vstupom do pohotovostných miestností,
  • pomoc austrálskym vládnym agentúram pri prechode zamestnancov na prácu z domu a umožnenie poskytovanie nových služieb,
  • podporu pri zabezpečení dodávok ochranných osobných prostriedkov kanadskej vláde pre zamestnancov v prvej línii,
  • rozvoj platformy na ochranu pred splatnosťou pôžičiek tak, aby banky mohli efektívne plniť požiadavky amerických zákonov,
  • pomoc bankovým klientom pri poskytovaní pôžičiek a získavaní finančných zdrojov v období ich bezprecedentného dopytu.

Počas posledných 12 mesiacov pokračovala spoločnosť EY v prijímaní nových zamestnancov a ich počet zvýšila o 5,3 % na 298 965 ľudí. Pokračoval aj program pracovných stáží, pričom polovica z 15-tisíc stážistov pracovala na diaľku z domáceho prostredia. Počas uplynulého finančného roka bolo na pozíciu partnera povýšených 600 zamestnancov firmy – najviac v oblasti zaistenia (37 %) a na rozvíjajúcich sa trhoch (33 %). Tretinu z nových partnerov tvoria ženy.

Viac informácií o finančných výsledkoch spoločnosti EY sa dočítate v anglickej verzii na webe spoločnosti EY.

Súvisiace články
Latest Posts from Urbanfit.sk

Pridaj komentár